Høyere strømpriser i desember

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,4 prosent fra november til desember 2020, mens KPI-JAE falt 0,1 prosent. Fra desember 2019 til desember 2020 gikk KPI opp 1,4 prosent, mens KPI-JAE steg 3,0 prosent i samme periode.

Tjenester der det i desember har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum grunnet pandemien utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene, og prisene på disse tjenestene er i hovedsak estimert basert på sesongfaktorer.

I neste måned oppdateres vekter, samt vare- og tjenesteutvalget i KPI. Vektene vil reflektere endret konsumsammensetning som følge av pandemien. I tillegg vil det bli innført en ny beregningsmetode for matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Les mer om de kommende endringene her

Årsveksten i KPI endte på 1,3 prosent i 2020, mens årsveksten i KPI-JAE var 3,0 prosent. Les mer om årstallene her

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7
Sep. 2020 1.6 3.3
Okt. 2020 1.7 3.4
Nov. 2020 0.7 2.9
Des. 2020 1.4 3

Strømprisene opp i desember

Fra november til desember 2020 økte KPI med 0,4 prosent. Elektrisitet inkludert nettleie var den største bidragsyteren til oppgangen, med en prisøkning på 17,2 prosent. Drivstoff og smøremidler viste også økte priser i desember, med en oppgang på 6,6 prosent. I tillegg steg prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler etter omfattende salgsaktivitet i november.

I motsatt retning trakk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Fra november til desember ble det målt en sesongmessig prisnedgang som må ses i sammenheng med tilbudsaktivitet rundt jul, som bidro til et samlet fall på 2,6 prosent.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

November 2020 - desember 2020 November 2019 - desember 2019
Andre varer og tjenester 0.1 0
Hotell- og restauranttjenester 0.4 -0.3
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.3 0.1
Post- og teletjenester -0.1 0.1
Transport 1.1 0.1
Helsepleie -0.1 -0.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.4 0.6
Bolig, lys og brensel 1.9 -0.3
Klær og skotøy 0.6 -0.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -2.6 -1.9
Totalindeks KPI - JAE -0.1 -0.2
Totalindeks KPI 0.4 -0.3

Matvarepriser preget tolvmånedersveksten

KPI steg 1,4 prosent fra desember 2019 til desember 2020. Prisene på matvarer og biler bidro mest til oppgangen, med prisøkninger på henholdsvis 3,1 og 4,5 prosent de siste 12 måneder. Andre viktige faktorer bak tolvmånedersveksten i KPI var prisene på restauranttjenester samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler.

Oppgangen i KPI ble dempet av prisnedganger på strøm og drivstoff. Selv om prisene på elektrisitet inkludert nettleie samt drivstoff og smøremidler steg i desember var de fremdeles henholdsvis 21,1 og 7,5 prosent under nivået i desember 2019. I tillegg bidro prisene på klær og skotøy samt passasjertransport med fly til å dempe oppgangen siste 12 måneder.

Økt tolvmånedersvekst

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI økte fra 0,7 prosent i november til 1,4 prosent i desember. Den viktigste bidragsyteren til økningen var strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisoppgang på 17,2 prosent fra november til desember 2020, mot en prisnedgang på 2,8 prosent i tilsvarende periode året før. I tillegg bidro prisutviklingen til drivstoff og smøremidler samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler til den økte veksttakten.

I motsatt retning trakk matvareprisene. Prisene på matvarer falt mer fra november til desember 2020, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,0 prosent i desember, opp 0,1 prosentpoeng fra november.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Desember 2019 - Desember 2020

Desember 2019 - desember 2020
Andre varer og tjenester 4.1
Hotell- og restauranttjenester 2.5
Utdanning 2.1
Kultur og fritid 3.8
Post- og teletjenester 2.7
Transport 1.1
Helsepleie 1.7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 8
Bolig, lys og brensel -2.5
Klær og skotøy -2.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.8
Totalindeks KPI - JAE 3
Totalindeks KPI 1.4
 

Korona-konsekvenser for KPI for desember

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for desember. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i desember, slik som idrettsarrangementer, fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra november til desember. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesong. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.