Planer og meldinger 2009:5

Virksomhetsplan 2009 : satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2009 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås planer for virksomheten i 2009.

Virksomhetsplan 2009 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås planer for virksomheten i 2009. I publikasjonen er det en kort oversikt over risikovurderinger, som er publisert i en separat publikasjon. Det utarbeides også en egen publikasjon over intern budsjettfordeling.

Virksomhetsplanen bygger på retningslinjer i Stortingsproposisjon nr. 1 (2008-2009) og tar utgangspunkt i Strategi 2007. I tillegg er EU-rettsakter for statistikk en viktig bakgrunn for planene.

Det foreligger også mer detaljerte virksomhetsplaner for hver av SSBs avdelinger.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2009 : satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2009:5

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt