Notater 2008/47

Stabsavdelingen

Virksomhetsmodell for Statistisk sentralbyrå

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsmodell for Statistisk sentralbyrå. Stabsavdelingen

Ansvarlige

Tonje Køber, Nina Arnesen, Matz Ivan Faldmo, Jenny Linnerud, Peder Næs, Grete Olsen, Bente Thomassen, Harald Utne, Li-Chun Zhang

Serie og -nummer

Notater 2008/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt