Planer og meldinger 2008:7

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2007

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2007.

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2007, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne. Det omtales både forhold som er nevnt i tildelingsbrevet, og andre forhold som SSB mener er av interesse for Finansdepartementet.

Det aller meste av årsrapporten har tidligere også blitt publisert i SSBs årsmelding. Fra og med for 2007 er årsmeldingen lagt om og rapporteringen der er blitt mindre omfattende. Derfor blir årsrapporten gitt ut som separat publikasjon.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2007

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2008:7

Utgiver

SSB

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt