Planer og meldinger 2008/8

Virksomhetsplan 2008

Virksomhetsplan 2008 gir en kortfattet samlet oversikt over virksomhetsplanen for Statistisk sentralbyrå for 2008.

Virksomhetsplan 2008 gir en kortfattet samlet oversikt over virksomhetsplanen for Statistisk sentralbyrå for 2008. En separat budsjettpublikasjon viser den interne budsjettfordelingen for 2008.

Virksomhetsplanen for 2008 bygger på retningslinjer i Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) og tar utgangspunkt i Strategi 2007 . I tillegg er EU-rettsakter for statistikk en viktig bakgrunn for planene.

Det foreligger også virksomhetsplaner for avdelingene.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2008

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2008/8

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt