Den norske kirke2010

Innhold

Arkiv for Den norske kirke - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. juni 2021 2020 2020
17. juni 2020 2019 2019
14. juni 2019 2018 2018
4. juni 2018 2017 2017
3. mai 2017 2016 2016
4. mai 2016 2015 Færre til gudstjeneste
6. mai 2015 2014 Stadig færre blir døpt
6. mai 2014 2013 Halv million på julaftensgudstjeneste
19. juni 2013 2012 Færre døpt og konfirmert
19. juni 2012 2011 Flere til gudstjeneste
20. juni 2011 2010 Flere til nattverd
16. juni 2010 2009 Færre til gudstjeneste
16. juni 2009 2008 Færre døpte og færre konfirmanter
19. juni 2008 2007 Flere kirkelige vigsler
19. juni 2007 2006 Flere døpte - færre vigslet