305244
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogkultur/aar
305244
statistikk
2018-04-27T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogkultur, Skogkultur, skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, ryddingSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogkultur

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

91 000

dekar skogsmark ble gjødslet i 2017

Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20172016 - 20172013 - 20172017
Skogplanting191 0112,929,4187 543
Ungskogpleie269 2542,12,1110 074
Markberedning62 317-6,424,320 743
Gjødsling91 0418,7651,831 699
Kjemisk rydding og ugrasskontroll4 071-7,3-46,01 192

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Skogplanting

Skogplanting1
Areal (dekar)Antall planter (1 000 stk)2Kostnad (1 000 kr)2
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2Suppleringsplanting er inkludert.
Hele landet
2007129 95420 68792 422
2008138 33923 028107 934
2009136 64922 689110 547
2010117 99120 25998 904
2011131 68323 247115 486
2012147 03925 744130 712
2013147 64126 285134 900
2014158 14228 622147 689
2015172 08130 936163 125
2016185 68834 174179 257
2017191 01135 693187 543
 
2017
Østfold10 9072 13011 131
Akershus og Oslo11 8142 03710 476
Hedmark51 18210 93150 393
Oppland29 6365 60327 366
Buskerud15 7422 46513 033
Vestfold8 7591 2978 039
Telemark8 0191 1757 756
Aust-Agder4 7177364 560
Vest-Agder4 9538885 480
Rogaland2 9087924 736
Hordaland2 3976183 875
Sogn og Fjordane1 6083622 118
Møre og Romsdal3 3108514 921
Sør-Trøndelag (-2017)12 0871 84810 733
Nord-Trøndelag (-2017)16 6632 76515 478
Nordland4 6097674 926
Troms - Romsa1 6734212 485
Finnmark - Finnmárku27738

Tabell 2 
Ungskogpleie

Ungskogpleie
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
Hele landet
2007299 82494 166
2008298 70399 734
2009311 933106 658
2010272 83194 809
2011271 05294 009
2012296 707107 923
2013263 61799 498
2014269 70899 159
2015276 200107 289
2016263 731103 371
2017269 254110 074
 
Fylke
2017
Østfold25 56010 479
Akershus og Oslo21 5749 836
Hedmark62 75922 273
Oppland22 6939 109
Buskerud30 25112 754
Vestfold17 2137 968
Telemark21 4308 880
Aust-Agder18 7857 364
Vest-Agder7 8453 625
Rogaland1 634803
Hordaland352342
Sogn og Fjordane12193
Møre og Romsdal3 2301 337
Sør-Trøndelag (-2017)9 3363 805
Nord-Trøndelag (-2017)22 7629 526
Nordland3 5241 802
Troms - Romsa::
Finnmark - Finnmárku::

Tabell 3 
Markberedning

Markberedning1
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott
200663 27011 937
200757 87712 184
200848 36310 408
200950 34411 242
201043 22810 376
201150 94012 523
201250 13513 015
201367 76517 577
201466 82018 577
201572 48621 167
201666 60620 363
201762 31720 743
 
2017
Østfold486157
Akershus og Oslo9939
Hedmark39 52412 021
Oppland9 1033 458
Buskerud2 306718
Vestfold492121
Telemark1 330465
Aust-Agder2 760974
Vest-Agder3 0591 263
Rogaland::
Hordaland::
Sogn og Fjordane00
Møre og Romsdal605275
Sør-Trøndelag (-2017)1 751632
Nord-Trøndelag (-2017)583447
Nordland00
Troms - Romsa00
Finnmark - Finnmárku00

Tabell 4 
Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr

Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr1
Totale kostnaderOffentlige tilskudd
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2012284 10962 562
2013289 17469 216
2014295 30472 307
2015324 48372 457
2016363 39065 891
2017385 45394 452
 
2017
Østfold27 6724 302
Akershus og Oslo24 0813 184
Hedmark116 06123 876
Oppland42 9568 321
Buskerud32 3607 428
Vestfold17 9803 472
Telemark18 9024 860
Aust-Agder13 6373 698
Vest-Agder11 3933 764
Rogaland9 3592 622
Hordaland4 6381 882
Sogn og Fjordane2 6641 206
Møre og Romsdal7 0153 301
Sør-Trøndelag (-2017)17 1346 159
Nord-Trøndelag (-2017)29 39810 716
Nordland6 8333 066
Troms - Romsa2 9472 195
Finnmark - Finnmárku424400

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Plantet eller tilsådd skogareal

Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.

Antall utsatte planter
Sum av nyplanting og suppleringsplanting.

Plantekostnad, totalt
Sum av kostnader til plantekjøp og utplanting. Gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

Ungskogpleie
Stell av ungskogen fram til første tynningshogst.

Markberedning
Flekkvis fjerning av vegetasjon, hvor formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og å skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

Produktivt skogareal

Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om utført skogkultur og skoggrøfting.

Oppbyggingen av skogadministrasjon som skogvernloven av 1932 forutsatte, ga grunnlag for innsamling av statistikkoppgaver over skogkulturarbeider m. v. som var godkjent av skogoppsynet og dermed var bidragsberettiget. Statistikken over skogkultur begynner med budsjettåret 1935/36. Tidligere har Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet statistikken for skogkultur, grøfterensk og skoggjødsling. De ferdige tallene har blitt publisert av Statistisk sentralbyrå. Statistikk over skoggrøfting og nyanlegg har tidligere i sin helhet blitt utarbeidet av SSB på grunnlag av oppgaver fra LMD. Fra og med 1997 har Statistisk sentralbyrå utarbeidet all skogkulturstatistikk.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater (departementer, fylker), skogbrukets organisasjoner og forskningsmiljøer. Omfanget av skogkultur inngår i Nasjonalregnskapet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Resultatene fra Skogkulturstatistikken kan sammenliknes med noen av resultatene fra Landbruksundersøkinga 2008.

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller som har fått statstilskudd.

Skogfondordningen er lovfestet og innebærer at en viss prosentandel av bruttoverdien for alt omsatt tømmer skal settes på egen konto. Prosentandelen er valgfri innenfor et område som fastsettes i en egen forskrift. Skogeier kan kun benytte disse midlene til investeringer i egen skog. Skogfond er ikke rentebærende.

Datakilder og utvalg

Statistikken over skogkultur bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratets database for skogfond (SKAS).

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er fylkesmannens landbruksavdeling som fører regnskapet for det enkelte fylke. Landbruksdirektoratet trekker ut dataene fra Skogfondregnskapet og tilrettelegger dem på fil for Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet kontaktet slik at det eventuelt kan rettes opp.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til en enkeltskogeier, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom opplysninger fra færre enn tre skogeiendommer ligger til grunn for et tall.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1935/36-1949/50 gjelder statistikken for budsjettåret. Fra 1951 gikk man over til å bruke kalenderåret, men oppgavene for dette året er slått sammen med oppgavene for annet halvår 1950. Overgangsoppgaven fra budsjettår til kalenderår omfatter derfor 1 1/2- år. For 1998 mangler tall for Finnmark og for 1999 mangler tall for Troms.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Oppgitt areal i Skogfondregnskapet kan i noen tilfeller være basert på anslag. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi utslag i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB