257022_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
257022
Skoginntektene på stedet hvil
statistikk
2017-02-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Skogeiernes inntekt 2015. Personlige skogeiere med positiv næringsinntekt hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 41 000 kroner.

Skogeiernes inntekt2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Skoginntektene på stedet hvil

I alt hadde 21 050 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015. I gjennomsnitt var denne inntekta 41 000 kroner, det samme som året før.

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk1
20152014 - 2015
Antall eiereKronerEndring i næringsinntekt skogbruk, prosent
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
I alt21 05541 0000,0
 
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal
25-99 dekar2 11322 00029,4
100-249 dekar4 43424 000-4,0
250-499 dekar4 73830 0007,1
500-999 dekar4 59137 0005,7
1 000-1 999 dekar3 03551 0006,3
2 000-4 999 dekar1 63480 000-7,0
5 000-19 999 dekar463213 000-0,5
20 000 dekar eller mer47527 000-2,6

Til sammen hadde de personlige skogeierne med overskudd en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 872 millioner kroner i 2015, mot 866 millioner kroner året før. I tillegg var det ført 107 millioner kroner i næringsinntekt fra skogbruket på skogeiers ektefeller, samboere og partnere, mot 102 millioner kroner i 2014. Samlet skoginntekt for personer ble dermed 973 millioner kroner i 2015.

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Tre av fire som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015, eier under 1 000 dekar produktiv skog. Disse hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 29 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5 000 og 20 000 dekar skog, på 213 000 kroner. For de få som eier over 20 000 dekar produktiv skog, lå næringsinntekta fra skogbruket på 527 000 kroner. Det er litt over 500 skogeiere med positiv skoginntekt som eier mer enn 5 000 dekar produktiv skog.

Bruttoinntekta økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 672 000 kroner i 2014. Dette er 50 000 kroner mer enn året før. Næringsinntekt fra skogbruk utgjorde 6 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 31 prosent og lønnsinntekter 39 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.

Skogfondordningen reduserer skattbar inntekt

I Inntektsåret 2015 fikk de personlige skogeierne utbetalt 326 millioner kroner fra sine skogfondkontoer til finansiering av ulike investeringer i skogbruket. Når skogeieren bruker penger fra skogfondkontoen til bestemte investeringer, er det bare 15 prosent av tilbakeført beløp som er skattbar inntekt. Resten, det vil si 85 prosent, er unntatt beskatning. Ordningen resulterte derfor i at 277 millioner kroner ikke inngikk i de personlige skogeiernes skattbare næringsinntekt i 2015. Det vil si at personers samlede skattbare næringsinntekt fra skogbruket på denne måten ble redusert med over 20 prosent. 

En annen effekt av ordningen er at 14 prosent av bruttoverdien fra tømmersalget i 2015 ble satt inn på skogfondkonto. For de personlige eierne utgjorde dette 434 millioner kroner.