257022_tabell_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
257022_tabell
statistikk
2017-02-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
false
Skogeiernes inntekt 2015. Personlige skogeiere med positiv næringsinntekt hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 41 000 kroner.

Skogeiernes inntekt2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbrukfullscreen-iconAntall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbrukexcel-iconAntall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbrukcsv-iconAntall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk
Tabell 2Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk. Kronerfullscreen-iconGjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk. Kronerexcel-iconGjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk. Kronercsv-iconGjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk. Kroner
Tabell 3Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Millioner kronerfullscreen-iconInntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Millioner kronerexcel-iconInntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Millioner kronercsv-iconInntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Millioner kroner
Tabell 4Positiv næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere, fordelt etter størrelsen på inntektafullscreen-iconPositiv næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere, fordelt etter størrelsen på inntektaexcel-iconPositiv næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere, fordelt etter størrelsen på inntektacsv-iconPositiv næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere, fordelt etter størrelsen på inntekta

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken