163758_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
163758
Stabil skoginntekt
statistikk
2015-02-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Skogeiernes inntekt 2013. Personlige skogeiere med positiv næringsinntekt hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 37 000 kroner i 2013.

Skogeiernes inntekt2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil skoginntekt

En av seks personlige skogeiere hadde overskudd i skogbruket i 2013. I gjennomsnitt hadde de en næringsinntekt på 37 000 kroner, noe som er en økning på 2 000 kroner fra året før.

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk1
20132012 - 2013
Antall eiereKronerEndring i næringsinntekt skogbruk, prosent
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
I alt20 98037 0005,7
 
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal
25-99 dekar2 22916 0006,7
100-249 dekar4 43821 0000,0
250-499 dekar4 63026 0004,0
500-999 dekar4 58432 0003,2
1 000-1 999 dekar2 96044 0000,0
2 000-4 999 dekar1 62173 000-2,7
5 000-19 999 dekar470195 0007,7
20 000 dekar eller mer48766 00085,5

I alt hadde 21 000 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2013.

Samlet næringsinntekt skogbruk på 862 millioner kroner

Til sammen hadde de personlige skogeierne en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 775 millioner kroner i 2013, mot 780 millioner kroner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 87 millioner kroner ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere i 2013, mot 83 millioner i 2012.

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, og som eier over 20 000 dekar produktiv skog, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 766 000 kroner. Skogeiere med positiv skoginntekt og mindre enn 1 000 dekar skog hadde et gjennomsnitt på knapt 25 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5000 og 20 000 dekar skog på 195 000 kroner.

Bruttoinntekta økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 586 000 kroner i 2013. Dette er en økning på 26 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruk utgjorde 6 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 31 prosent og lønnsinntekter 41 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.