163758_tabell_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
163758_tabell
statistikk
2015-02-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
false
Skogeiernes inntekt 2013. Personlige skogeiere med positiv næringsinntekt hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 37 000 kroner i 2013.

Skogeiernes inntekt2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbrukfullscreen-iconAntall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbrukexcel-iconAntall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbrukcsv-iconAntall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk
Tabell 2Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt, skogbruk. Etter fylke. Kronerfullscreen-iconGjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt, skogbruk. Etter fylke. Kronerexcel-iconGjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt, skogbruk. Etter fylke. Kronercsv-iconGjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt, skogbruk. Etter fylke. Kroner
Tabell 3Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Etter fylke. Millioner kronerfullscreen-iconInntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Etter fylke. Millioner kronerexcel-iconInntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Etter fylke. Millioner kronercsv-iconInntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlikna skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Etter fylke. Millioner kroner
Tabell 4Næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere med overskudd i skogbruk, etter størrelse på inntekta. Millioner kronerfullscreen-iconNæringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere med overskudd i skogbruk, etter størrelse på inntekta. Millioner kronerexcel-iconNæringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere med overskudd i skogbruk, etter størrelse på inntekta. Millioner kronercsv-iconNæringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere med overskudd i skogbruk, etter størrelse på inntekta. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken