Aktive jegere2011/2012

Innhold

Arkiv for Aktive jegere - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. august 2020 2019/2020 2019/2020
7. august 2019 2018/2019 2018/2019
7. august 2018 2017/2018 2017/2018
8. august 2017 2016/2017 2016/2017
11. august 2016 2015/2016 Færre jaktet småvilt
11. august 2015 2014/2015 Flere på småviltjakt
11. august 2014 2013/2014 Flere jaktet
8. august 2013 2012/2013 Færre jaktet
8. august 2012 2011/2012 Like mange jaktet småvilt som hjortevilt
8. august 2011 2010/2011 Stadig flere jakter hjort
6. august 2010 2009/2010 Jegerne blir eldre
6. august 2009 2008/2009 Flere kvinner jakter
8. august 2008 2007/2008 Stadig flere jakter hjort
8. august 2007 2006/2007 Færre jaktet
9. august 2006 2005/2006 Flest rypejegere