53630_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
53630
Stadig flere jakter hjort
statistikk
2011-08-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2010/2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere jakter hjort

Antallet hjortejegere har økt med 52 prosent i løpet av ni år. I alt 41 700 jaktet hjort i jaktåret 2010/2011, en økning på 14 200 jegere fra 2001/2002.

Aldersfordeling i befolkningen og blant jegere. Prosentandel

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2010/2011

Siden begynnelsen av 1990-årene har fellingskvotene og utbytte fra hjortejakta økt kraftig. Som en følge av det har det også blitt flere hjortejegere. Mye av økningen har skjedd i de nye hjortekommunene på Østlandet og i Trøndelag, hvor fellingskvotene har økt de siste årene. I de tre store hjortefylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, hvor det stadig har blitt felt mer hjort, står ikke økningen i antall jegere i forhold til økningen i antall felte dyr.

Flere hjorteviltjegere enn småviltjegere

Totalt 144 100 jegere jaktet sist jaktår. Av disse har 90 900 jaktet hjortevilt, og det er fortsatt noen flere som jakter hjortevilt enn småvilt. Med hjorteviltjakt menes jakt på artene elg, hjort, villrein eller rådyr. Selv om det nå felles mer hjort enn elg, er det fortsatt betydelig flere som jakter elg enn hjort. Antallet elgjegere derimot har holdt seg stabilt, og sist jaktår deltok 60 300 jegere på elgjakt. I alt jaktet 39 600 på rådyr, og det er nå færre rådyrjegere enn hjortejegere. Villrein er det hjorteviltet det er færrest av, og 8 400 jegere jaktet villrein høsten 2010.

Jegerne blir eldre

Ettersom befolkningen blir eldre, øker også gjennomsnittsalderen blant jegerne. Jegerne som jaktet i 2010/2011 hadde en gjennomsnittsalder på i overkant av 45 år. Siden 2001/2002 har gjennomsnittsalderen økt med mer enn to år. At gjennomsnittsalderen har økt, henger sammen med at andelen jegere i aldersgruppen 40-75 år har økt.

90 000 småviltjegere

I alt har 90 000 jegere jaktet småvilt i løpet av jaktåret 2010/2011. Det har vært en nedgang i antall småviltjegere de siste jaktårene, noe som hovedsakelig skyldes færre rypejegere. Reduksjon i antallet rypejegere ser ut til å ha stoppet opp. Til sammen jaktet 53 000 rype sist jaktår, en oppgang på drøyt 1 000 jegere fra jaktåret før.

Andel av jegere som jaktet småvilt og/eller hjortevilt. 2010/2011

Andel av den mannlige befolkningen over 16 år som jaktet i 2010/2011, etter kommune

8 100 kvinner jaktet

Kvinneandelen er stadig økende blant dem som løser jegeravgiften, men de tre siste jaktårene har antallet kvinner som har jaktet holdt seg stabilt rundt 8 100. Av småviltjegerne utgjorde kvinnene 5,1 prosent og av hjorteviltjegerne 5,0 prosent i 2010/2011.

Jakt mest vanlig på bygda

På landsnivå har 7 prosent av mennene jaktet sist jaktår. Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her oppga henholdsvis 48 og 45 prosent av den mannlige befolkningen å ha jaktet i jaktåret 2010/2011. Andelen utøvende jegere er minst i de største byene. I Oslo og Bergen jaktet bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne. I Trondheim var andelen 6 prosent.

Tabeller: