188500_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
188500
Flere på småviltjakt
statistikk
2015-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser antall jegere etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 143 000 personer deltok på jakt i løpet av jaktåret 2014/2015.

Aktive jegere2014/2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere på småviltjakt

143 000 personer deltok på jakt i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 2 prosent flere enn foregående jaktår. Økningen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.

Jegere på jakt
2014-20152013-2014 - 2014-2015
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt142 8502,5
Småviltjakt87 7606,1
Rypejakt49 65010,1
Hjorteviltjakt92 8600,9
Elgjakt61 220-0,1
Hjortejakt45 3502,6
Villreinjakt10 6108,2
Rådyrjakt40 3702,3

Det var i alt 87 800 jegere som jaktet småvilt sist jaktår. Dette kom som følge av at flere jakter rype. På grunn av liten rypebestand, særlig høsten 2012, men også 2013, ble rypejakta stoppet helt mange steder, eller det ble innført begrensninger av antall jegere som fikk slippe til. Siden den gang har bestanden tatt seg noe opp igjen i flere områder, som har ført til at flere har fått mulighet til å jakte rype. I alt gikk 49 700 personer på rypejakt i 2014/2015. Det er en oppgang på 4 500 jegere fra foregående jaktår.

92 900 hjorteviltjegere

92 900 jegere jaktet hjortevilt i 2014/2015. Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det fortsatt betydelig færre hjortejegere enn elgjegere. Antallet hjortejegere er imidlertid økende. Totalt 45 400 jegere jaktet hjort sist jaktår, mens 61 200 jaktet elg. Videre var det 40 400 som jaktet rådyr, og av dem felte 14 000 ett eller flere dyr. Totalt 10 600 jegere jaktet villrein.

8 900 kvinner jaktet

Kvinner utgjorde 6,3 prosent av dem som jaktet i jaktåret 2014/2015.Av småviltjegerne utgjorde kvinnene 5,5 prosent.

9 100 rovviltjegere

I alt deltok 6 200 jegere under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv i 2014/2015. 3 200 jegere deltok under lisensfelling av jerv, 2 500 for bjørn og 3 300 for ulv. I tillegg var det 2 900 jegere som jaktet gaupe under den årlige kvotejakta.

Nesten halvparten av mennene i Engerdal og Lierne jaktet

På landsbasis har 6 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Lierne i Nord-Trøndelag og Engerdal i Hedmark er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her jaktet henholdsvis 48 og 43 prosent av den mannlige befolkningen i 2014/2015. I de største byene er det derimot relativt få jegere. I Oslo og Bergen har bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne jaktet. Unntaket er Trondheim, hvor tilsvarende andel var 6 prosent.