237457_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
237457
Færre jaktet småvilt
statistikk
2016-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser antall jegere etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 139 000 personer deltok på jakt i løpet av jaktåret 2015/2016.

Aktive jegere2015/2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre jaktet småvilt

Til sammen deltok 80 000 personer på småviltjakt i jaktåret 2015/2016. Det er en nedgang på 9 prosent fra jaktåret før. Nedgangen skyldes hovedsakelig at færre jaktet rype.

Jegere på jakt
2015-20162014-2015 - 2015-2016
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt139 010-2,7
Småviltjakt80 280-8,5
Rypejakt40 860-17,7
Hjorteviltjakt94 1301,4
Elgjakt61 5500,5
Hjortejakt46 4102,3
Villreinjakt11 0904,5
Rådyrjakt41 5402,9

I alt var det 139 000 jegere som jaktet i løpet av jaktåret 2015/2016. Som følge av liten rypebestand høsten 2015 ble rypejakta stoppet helt mange steder, eller det ble innført begrensninger av antall jegere. Dette førte til at færre fikk mulighet til å jakte rype. I alt var det 40 900 personer som jaktet rype i 2015/2016, noe som er en nedgang på 8 800 jegere fra foregående jaktår. På grunn av færre rypejegere gikk det totale antallet småviltjegere tilbake, og nedgangen samsvarer med nedgangen i antallet rypejegere.

94 100 hjorteviltjegere

I alt 94 100 jegere jaktet hjortevilt i 2015/2016. Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det fortsatt betydelig færre hjortejegere enn elgjegere. Antallet hjortejegere er imidlertid økende. Totalt 46 400 jegere jaktet hjort sist jaktår, mens 61 600 jaktet elg. Videre var det 41 500 som jaktet rådyr, og av dem felte 14 700 ett eller flere dyr. Totalt 11 100 jegere jaktet villrein.

Kvinneandelen øker litt

Tidligere var kvinnene nesten fraværende på jakt, og det er først de senere årene at de har gjort seg mer gjeldende. De første tallene som ble samlet inn, viste at om lag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972. Siden har antallet økt, og i jaktåret 2015/2016 utgjorde kvinnene 6,5 prosent av dem som jaktet mot 5,7 prosent for fem år siden.

5 800 deltok under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv

I alt deltok 5 800 jegere under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv i 2015/2016. 3 000 jegere deltok under lisensfelling av jerv, 2 300 for bjørn og 3 300 for ulv. I tillegg var det 2 800 jegere som jaktet gaupe under den årlige kvotejakta.

Nesten halvparten av mennene i Engerdal og Lierne jaktet

På landsbasis har 6 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her jaktet henholdsvis 40 og 45 prosent av den mannlige befolkningen i 2015/2016. I de største byene er det derimot relativt få jegere. I Oslo jaktet 3 prosent av de mannlige innbyggerne, mens i Bergen jaktet 2 prosent av mennene. Unntaket er Trondheim, hvor tilsvarende andel var 5 prosent.