130930_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
130930
Flere jaktet
statistikk
2014-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser antall jegere etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 139 000 personer jaktet i jaktåret 2013/2014.

Aktive jegere2013/2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere jaktet

Til sammen deltok vel 139 000 personer på jakt i løpet av jaktåret 2013/2014. Dette er 2 prosent flere enn foregående jaktår. Oppgangen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.

Jegere på jakt
2013-20142012-2013 - 2013-2014
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt139 3801,6
Småviltjakt82 7402,4
Rypejakt45 1105,0
Hjorteviltjakt92 0300,4
Elgjakt61 2900,1
Hjortejakt44 2101,1
Villreinjakt9 8103,8
Rådyrjakt39 4700,6

Som følge av liten rypebestand høsten 2012 ble rypejakta stoppet helt mange steder dette året, eller det ble innført begrensninger av antall jegere som fikk slippe til. Høsten 2013 hadde bestanden tatt seg noe opp igjen i flere områder. Dette førte til at noen flere fikk mulighet til å skyte rype. I alt gikk 45 100 personer på rypejakt i 2013/2014, som er en oppgang på 2 200 jegere fra foregående jaktår. Som en følge av at flere jaktet rype, økte også det totale antallet småviltjegere. I alt 82 700 jegere var ute etter småvilt sist jaktår.

92 000 hjorteviltjegere

I alt 92 000 jegere jaktet hjortevilt i 2013/2014. Selv om det er lov å felle mer hjort enn elg, er det fortsatt betydelig færre hjortejegere enn elgjegere. Antallet hjortejegere er imidlertid stigende. Totalt 44 200 jegere var på jakt etter hjort sist jaktår, mens 61 300 forsøkte å overliste elgen. Videre var det 39 500 som jaktet rådyr, og av dem felte 13 700 ett eller flere dyr.

8 400 kvinner gikk på jakt

I jaktåret 2013/2014 utgjorde kvinnene 6 prosent av dem som jaktet, og det er på nivå med forgående jaktår. Av småviltjegerne utgjorde kvinnene 5,3 prosent og av hjortejegerne 5,6 prosent.

3 500 ulvejegere

I alt deltok 6 900 jegere under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv i 2013/2014. Antall jegere som deltok under lisensfelling av de ulike rovdyrene, var 3 200 for jerv, 3 600 for bjørn og 3 500 for ulv. I tillegg var det 2 800 jegere som jaktet gaupe under den årlige kvotejakta.

Størst andel jegere i Engerdal og Lierne

På landsbasis har 7 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Lierne i Nord-Trøndelag og Engerdal i Hedmark er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her jaktet henholdsvis 44 og 43 prosent av den mannlige befolkningen i 2013/2014. I de største byene er det derimot relativt få jegere. I Oslo og Bergen har bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne gått på jakt. Unntaket er Trondheim hvor tilsvarende andel var 6 prosent.