95974_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
95974
Færre jaktet
statistikk
2013-08-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2012/2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre jaktet

Til sammen deltok 137 000 personer på jakt i løpet av jaktåret 2012/2013, en nedgang på 6 prosent fra forgående jaktår. Nedgangen skyldes hovedsakelig at færre jaktet rype.

Jegere på jakt.
2012-20132011-2012 - 2012-2013
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt137 240-6,3
Småviltjakt80 780-12,4
Rypejakt42 950-21,8
Hjorteviltjakt91 690-0,5
Elgjakt61 220-0,1
Hjortejakt43 7100,9
Villreinjakt9 4505,0
Rådyrjakt39 240-0,8

Som følge av liten rypebestand høsten 2012 ble rypejakta stoppet helt mange steder, eller det ble innført begrensninger av antall jegere. Dette førte til at færre fikk mulighet til å jakte rype. I alt var det 43 000 personer som jaktet rype i 2012/2013, som er en nedgang på 12 000 jegere fra foregående jaktår. Som en følge av færre rypejegere gikk det totale antallet småviltjegere tilbake. Om lag 81 000 jegere jaktet småvilt, og nedgangen samsvarer med nedgangen i antallet rypejegere.

92 000 hjorteviltjegere

I alt 92 000 jegere jaktet hjortevilt i 2012/2013. Selv om det er lov å felle mer hjort enn elg, er det fortsatt betydelig færre hjortejegere enn elgjegere. Antallet hjortejegere er imidlertid økende. Totalt 44 000 jegere jaktet hjort sist jaktår, mens 61 000 var ute etter elg. Videre var det 39 000 personer som jaktet rådyr, og av dem felte 13 800 ett eller flere dyr.

Andelen kvinner uendret

Tidligere var kvinnene nesten fraværende på jakt, og det er først de senere årene at de har gjort seg mer gjeldende. De første tallene som ble samlet inn, viste at om lag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972. Siden har antallet økt, og i jaktåret 2012/2013 utgjorde kvinnene 5,9 prosent av dem som jaktet. Selv om det var færre kvinner som jaktet sist jaktår, noe som skyldes at færre jaktet rype, er andelen kvinner som jakter uendret. I alt var 8 000 kvinner på jakt, en nedgang på 6 prosent fra jaktåret før.

2 400 ulvejegere

I alt deltok 5 400 jegere under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv i 2012/2013. Antall jegere som deltok under lisensfelling av de ulike rovdyrene, var 2 400 for jerv, 2 500 for bjørn og 2 400 for ulv. I tillegg var det 3 900 jegere som jaktet gaupe under den årlige kvotejakta.

Størst andel jegere i Engerdal og Lierne

På landsbasis har 6 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her har henholdsvis 44 og 43 prosent av den mannlige befolkningen jaktet i 2012/2013. I de største byene er det derimot relativt få jegere. I Oslo og Bergen har bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne jaktet. Unntaket er Trondheim, hvor tilsvarende andel var 5 prosent.