Statistikkområde

Innvandring og innvandrere: Utdanning

Alt innhold for delområdet utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nær halvparten av deltakerne fra Syria

  I løpet av 2017 deltok 28 800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 20 prosent flere enn året før. 45 prosent av deltakerne var fra Syria.

  Artikkel
 • Her er økningen i høyere utdanning størst

  Andelen med universitets- og høgskoleutdanning i Norge økte fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Oslo og Troms er fylkene der økningen var størst.

  Artikkel
 • Andel barn i barnehage øker fortsatt

  Til tross for at det blir færre barn i barnehage på grunn av lavere fødselskull, fortsetter andelen barn i aldersgruppen 1-5 år med barnehageplass å øke. Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017.

  Artikkel
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

  Rapporter 2018/04

  Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. andel aktive) blant personer i alderen 16-34 år.

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

  Rapporter 2018/03

  Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting?

  Publikasjon
 • Flest i arbeid og utdanning blant flyktninger fra Etiopia og Eritrea

  72 prosent av innvandrerne fra Etiopia var i arbeid eller utdanning i 2016, ett år etter endt introduksjonsprogram. Det er den høyeste andelen blant de største landene, fulgt av dem med bakgrunn fra Eritrea med 70 prosent.

  Artikkel
 • Flere innvandrere i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram

  61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program, mot 58 prosent året før. Menn er langt oftere i jobb enn kvinner.

  Artikkel
 • Ny dobling i deltakere fra Syria

  I løpet av 2016 deltok 41 600 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 12 prosent fra 37 100 i 2015. Tallet på syriske deltakere ble mer enn doblet fra året før, til 9 800.

  Artikkel
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015

  Rapporter 2017/22

  Studerer vi andelen i arbeid eller utdanning i aldersgruppen 16-34 år, befinner norskfødte med innvandrerforeldre seg mye nærmere majoriteten enn det innvandrere gjør. Det er særlig unge under utdanning som påvirker aktivitetstallene blant norskfø...

  Publikasjon
 • Veien til en vellykket integrering?

  Innvandrere i Norge 2017

  Introduksjonsordningen er det viktigste integreringspolitiske tiltaket i Norge. Målet er at minst 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt program. Menn under 30 år når målet, men blant kvinnene gjelder dette kun halvparten.

  Artikkel
 • Antall deltakere fra Syria mer enn doblet

  I løpet av 2016 deltok 24 000 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 34 prosent flere enn året før. Tallet på deltakere fra Syria mer enn doblet seg til 7 500.

  Artikkel
 • Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen?

  SSB analyse 2017

  Siden 2000 er andelen minoritetsspråklige barn i barnehager mer enn femdoblet. Hvordan går det med dem i videre utdanning? Denne analysen undersøker hvordan innvandrere og barna deres gjør det i skolen og hvor mange som tar høyere utdanning.

  Artikkel
 • Høyest utdanningsnivå i Oslo

  I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent.

  Artikkel
 • Barnehagedekningen fortsetter å øke

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

  Artikkel
 • Seks av ti tidligere deltakere i arbeid eller utdanning

  58 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, var i arbeid eller utdanning i 2015, ett år etter endt program. Dette gjaldt 66 prosent av mennene og 49 prosent av kvinnene. 

  Artikkel