Her er økningen i høyere utdanning størst

Publisert:

Andelen med universitets- og høgskoleutdanning i Norge økte fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Oslo og Troms er fylkene der økningen var størst.

33,4 prosent av befolkningen i Norge 16 år og eldre har utdanning på universitets- og høgskolenivå, viser nye tall fra statistikken befolkningens utdanningsnivå.

I perioden 2013–2017 var det størst økning i andelen med høyere utdanning i Oslo og Troms. I begge fylkene var økningen på 3,2 prosentpoeng.

I 2017 hadde over halvparten av befolkningen i Oslo utdanning på universitets- og høgskolenivå, og tilsvarende tall for Troms var drøye 32 prosent.

Fire fylker lå over landsgjennomsnittet på 33,4 prosent i 2017. I Oslo hadde over halvparten av befolkningen utdanning på dette nivået (50,7), mens Akershus (38,1 prosent), Sør-Trøndelag (35,7) og Hordaland (34,3) fulgte på de øvrige plassene. De samme fylkene lå over landsgjennomsnittet i 2016.

Rett under landsgjennomsnittet var Troms og Rogaland med drøye 32 prosent.

Figur 1. Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2017

Fylkeskart som viser andel med universitets- og høgskolenivå som høyeste fullførte utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over.

ØSTFOLD 26.1
AKERSHUS 38.1
OSLO 50.7
HEDMARK 25.8
OPPLAND 25.9
BUSKERUD 29.9
VESTFOLD 30.1
TELEMARK 26.6
AUST-AGDER 28.9
VEST-AGDER 29.8
ROGALAND 32.2
HORDALAND 34.3
SOGN OG FJORDANE 27.7
MØRE OG ROMSDAL 27.8
SØR-TRØNDELAG 35.7
NORD-TRØNDELAG 26.6
NORDLAND 26.2
TROMS - ROMSA 32.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 27.4
Figur 1. Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2017
ØSTFOLD 26.1
AKERSHUS 38.1
OSLO 50.7
HEDMARK 25.8
OPPLAND 25.9
BUSKERUD 29.9
VESTFOLD 30.1
TELEMARK 26.6
AUST-AGDER 28.9
VEST-AGDER 29.8
ROGALAND 32.2
HORDALAND 34.3
SOGN OG FJORDANE 27.7
MØRE OG ROMSDAL 27.8
SØR-TRØNDELAG 35.7
NORD-TRØNDELAG 26.6
NORDLAND 26.2
TROMS - ROMSA 32.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 27.4

Mange kvinner har høyere utdanning

Over 37 prosent av kvinner 16 år og eldre hadde universitets- og høgskoleutdanning i 2017, mens 35 prosent hadde utdanning på videregående skolenivå. For menn er situasjonen motsatt, her hadde 40 prosent utdanning på videregående skolenivå, mens 30 prosent hadde høyere utdanning.

Innvandrere som gruppe er også høyere utdannet enn befolkningen sett under ett. Mye skyldes at innvandrerne er yngre.

Arbeidsinnvandringen de senere år har ført til en økning i andelen innvandrere med lang høyere utdanning – særlig i tiårsperioden 2006–2015, mens andelen med kort høyere utdanning har vært tilnærmet uendret de siste 20 årene.

Blant norskfødte med innvandrerforeldre og blant den øvrige befolkningen har det vært en jevnere økning i andelen personer 16 år og eldre med enten kort eller lang høyere utdanning.

Gruppen norskfødte med innvandrerforeldre er en ung gruppe mennesker. Nesten 80 prosent er i alderen 0–19 år, og mange har naturlig nok ikke hatt mulighet til å fullføre kort eller lang universitets- og høgskoleutdanning.

Figur 2. Andel personer 16 år og eldre med universitets- og høgskolenivå (4 år eller mindre) som høyeste utdanningsnivå, etter innvandringskategori

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017
I alt 16.8 17.2 17.9 18.9 19.8 20.5 21.3 22.1 22.7 23.0 23.4 23.7
Innvandrere 23.2 22.8 22.5 22.6 22.7 23.1 23.4 24.1 23.0 22.7 22.8 22.9
Norskfødte med innvandrerforeldre 13.0 11.5 11.7 12.2 13.1 13.1 13.8 15.2 17.0 17.6 18.3 19.1
Den øvrige befolkningen 16.5 16.9 17.7 18.7 19.7 20.3 21.1 21.9 22.7 23.1 23.6 24.0

Figur 3. Andel personer 16 år og eldre med universitets- og høgskolenivå (mer enn 4 år) som høyeste utdanningsnivå, etter innvandringskategori

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017
I alt 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6.5 7.1 7.7 8.7 9.2 9.5 9.7
Innvandrere 9.3 9.6 9.7 10.0 10.6 11.9 12.8 14.2 15.6 16.6 16.6 16.4
Norskfødte med innvandrerforeldre 3.0 3.0 3.1 3.5 4.1 4.8 5.3 5.8 6.6 7.2 7.7 8.1
Den øvrige befolkningen 4.2 4.5 4.8 5.2 5.6 6.1 6.5 7.0 7.5 7.9 8.2 8.5

SSB har beregnet utdanningsnivå for innvandrere man ikke har opplysninger om

Per 1. oktober 2017 mangler SSB opplysninger om utdanningsnivået til 26,4 prosent av innvandrerne som er 16 år og eldre. Dette er hovedsakelig utdanning som er fullført i utlandet før innvandring til Norge. Størst mangel på utdanningsopplysninger er det blant arbeidsinnvandrere.

Antallet med uoppgitt utdanningsnivå øker år for år ettersom antallet innvandrere øker, og det forventes at antallet vil fortsette å øke. For å kunne gi et representativt bilde av innvandrernes utdanningsnivå har SSB beregnet utdanningsnivå for innvandrere som står med uoppgitt utdanningsnivå i registeret.

Mer informasjon om metoden som er brukt, og effekten den har hatt på statistikken, finnes i Om statistikken under Produksjon.

Faktaside

Kontakt