Flest i arbeid og utdanning blant flyktninger fra Etiopia og Eritrea

Publisert:

72 prosent av innvandrerne fra Etiopia var i arbeid eller utdanning i 2016, ett år etter endt introduksjonsprogram. Det er den høyeste andelen blant de største landene, fulgt av dem med bakgrunn fra Eritrea med en andel på 70 prosent.

61 prosent av alle som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Det var en økning på 3 prosentpoeng fra året før, viser nye tall fra statistikken Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.

To nådde nasjonal målsetning på 70 prosent

I 2010 ble det fastsatt en nasjonal målsetning om at andelen skulle ligge på 70 prosent.

Ser vi på deltakere fra de åtte landene med flest deltakere som sluttet i 2015, var det blant dem med bakgrunn fra Etiopia og Eritrea at den største andelen var i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram, med henholdsvis 72 og 70 prosent. Deretter fulgte Sudan med 69 prosent og Iran med 67 prosent i arbeid eller utdanning.

I den andre enden av skalaen finner vi dem fra Irak og Somalia hvor rundt halvparten var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram (henholdsvis 53 og 49 prosent).

Figur 1. Tidligere i deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Andel i arbeid og utdanning et år etter endt program. 8 land med flest som avsluttet i 2015

Prosent
Somalia 49
Irak 53
Afghanistan 57
Syria 60
Iran 67
Sudan 69
Eritrea 70
Etiopia 72

Etiopia, Eritrea og Iran på topp hos kvinner

Det er innvandrere med bakgrunn fra Etiopia, Eritrea og Iran som har størst andel kvinner i arbeid eller utdanning et år etter de gikk ut av introduksjonsprogrammet – alle med 60 prosent eller mer.

Hos mennene finner vi de største andelene blant dem med bakgrunn fra Eritrea, Etiopia og Afghanistan.

Størst forskjell mellom menn og kvinner blant afghanere

Størst forskjell mellom kvinner og menn er det blant dem fra Afghanistan, der 78 prosent av mennene er i arbeid eller utdanning, mens dette kun gjelder 41 prosent av kvinnene. Det er store kjønnsforskjeller også blant deltakerne fra Somalia, hvor bare 31 prosent av kvinnene er i arbeid eller utdanning mot 64 prosent av mennene.

Det ble bosatt mange flyktninger fra Syria i Norge i 2015 og 2016, og de utgjorde den største deltakergruppen i introduksjonsprogrammet i 2016.

I 2015 var det 326 av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet som hadde bakgrunn fra Syria. Av disse var 60 prosent i arbeid eller utdanning i 2016. Kjønnsforskjellene er også store her: 66 prosent av mennene var i arbeid eller utdanning, mens bare 41 prosent av kvinnene var det samme.

Store forskjeller mellom kommunene

Programkommunene der det var flest deltakere som avsluttet i 2015, var Oslo, Bergen og Trondheim, fulgt av Kristiansand, Bærum, Tromsø og Drammen. Av dem som deltok i Oslo og Bergen, var henholdsvis 53 og 56 prosent i arbeid eller utdanning i 2016. I Trondheim gjaldt dette 58 prosent, og i Kristiansand 55 prosent. I Tromsø, Bærum og Drammen var andelen i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram større, henholdsvis 67, 64 og 60 prosent.

I Oslo kommune var det blant deltakerne som avsluttet i 2015, en overvekt av kvinner, og i Bergen var det flest menn. I hovedstaden gikk 67 prosent av mennene over i arbeid eller utdanning, mens for Bergen gjaldt det 68 prosent. Blant kvinnene som avsluttet introduksjonsprogrammet i Oslo og Bergen, er andel i arbeid og utdanning ett år etter 40 prosent.