Andel barn i barnehage øker fortsatt

Publisert:

Til tross for at det blir færre barn i barnehage på grunn av lavere fødselskull, fortsetter andelen barn i aldersgruppen 1-5 år med barnehageplass å øke. Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017.

Til sammen var det 281 622 barn i barnehager i 2017, en reduksjon på vel 1 000 barn. Dekningsgraden varier noe for ulike aldersgrupper:

- Dekningsgraden for barn i alderen 1-5 år var i 2017 på 91,3 prosent, en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før.

- Dekningsgraden for 1- og 2- åringer var på 82,5 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng.

- Dekningsgraden for barn i alderen 3-5 år var på 97 prosent, en liten økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2016.

Dekningsgraden for aldersgruppen 1-5 år varierer fra lavest i Oslo med 88,2 prosent og høyest i Troms med 94,4 prosent.

Figur 1. Andel barn i barnehage, etter aldersgruppe.

1-5 åringer 1-2 åringer 3-5 åringer
2000 62.0 37.1 78.1
2001 63.3 37.7 80.1
2002 65.9 40.5 82.5
2003 69.1 43.9 85.1
2004 72.2 48.0 87.9
2005 76.2 54.1 90.8
2006 80.4 61.8 92.8
2007 84.3 69.3 94.5
2008 87.2 74.7 95.6
2009 88.5 77.2 96.2
2010 89.3 78.8 96.5
2011 89.7 79.5 96.5
2012 90.1 80.2 96.7
2013 90.0 79.8 96.6
2014 90.2 80.1 96.7
2015 90.4 80.7 96.6
2016 91.1 82.0 96.9
2017 91.3 82.5 97.0

Bruk av heltids- og deltidsplasser

Bruken av heltids- og deltidsplasser varierer mellom fylkene. Ser man på aldersgruppen 1-5 år, var det flest med heltidsplass i Oslo hvor hele 99,5 prosent av barna hadde heltidsplass. Lavest var andelen med heltidsplass i Oppland, hvor den var på 84 prosent.

Andelen med heltidsplass varierer ikke like mye mellom de ulike aldersgruppene. Andelen barn i alderen 1-5 år med heltidsplass var på 95,5 prosent, mens den var på 95 prosent for 1-2 åringer og 95,8 prosent for 3-5 åringer i barnehage.

Minoritetsspråklige barn i barnehage

48 700 minoritetsspråklige barn hadde plass i barnehage i 2017, en økning på vel 5 prosent fra året før. Andel minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage, i forhold til barn i samme alder med innvandrerbakgrunn, var på 81 prosent i 2017. Dette var 2 prosentpoeng høyere enn i 2016. Vel 17 prosent av barn med barnehageplass hadde minoritetsspråklig bakgrunn i 2017.

Figur 2. Andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til barn 1-5 år med innvandrerbakgrunn 71.7 72.9 74.9 76.8 78.9 77.6 79.4 81.4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i alderen 1-5 år med barnehageplass 9.9 10.8 12.0 13.2 14.4 15.3 16.4 17.3

 

Kontakt