Rapporter 2018/03

Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting?

Rapporten omhandler de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2016. Vi analyserer hvordan det går med dem i årene etter bosetting i Norge, med fokus på demografi, barnevern, deltakelse i arbeid og utdanning, og inntekt.

Les mer om hovedfunnene i rapporten her!

Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

Av de rundt 17 500 som har søkt asyl som enslige mindreårige i denne perioden, har litt over halvparten, over 8 000, blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger.

Rapporten er skrevet av Anne Berit Dalgard (kapitler om populasjonsavgrensning, demografi, bosettings- og flyttemønster ), Kjersti Stabell Wiggen (kapitler om tilknytning til arbeidsmarked og utdanning og inntekt) og Tone Dyrhaug (kapittel om barnevern).

Justis- og beredskapsdepartementet har finansiert arbeidet med rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016. Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

Ansvarlig

Anne Berit Dalgard, Kjersti Stabell Wiggen og Tone Dyrhaug

Serie og -nummer

Rapporter 2018/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9671-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9670-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

67

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.