Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Energivarer trekker PPI i hver sin retning

  Produsentprisindeksen (PPI) var uendret fra juni til juli 2020. Prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter og råolje utjevnet øvrige prisnedganger i energivarer og enkelte industrinæringer.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien falt kraftig i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned med hele 7,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2020 var det imidlertid en oppgang på 2,5 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Marginal auke i industriproduksjonen i juni

  Norsk industriproduksjon auka marginalt med 0,4 prosent frå mai til juni viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var framleis sterkt prega av verknadene av koronaviruset sjølv om han tok seg litt opp i nokre næringar. I 2. kvartal fall produksjonen ...

  Artikkel
 • Nedturen fortsetter i industrien

  Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 2. kvartal. Stor usikkerhet knyttet til koronapandemien bidrar til at den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertallet av industril...

  Artikkel
 • Drivstoffsalet til vegtrafikken er tilbake til normalen

  I juni enda samla sal av bensin og autodiesel på 348 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå same periode i fjor.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i PPI

  I juni sank produsentprisindeksen (PPI) for sjette måned på rad. Nedgangen kom både utenfor og innenfor energivarer.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien faller

  Industriomsetningen gikk ned med 4,5 prosent i perioden mars-mai 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai 2020 var det en oppgang på 1,5 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Framleis markert nedgang i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 3 prosent frå april til mai 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var framleis prega av verknadene av koronaviruset i Noreg. I perioden mars-mai 2020 viste produksjonen ein kraftig nedgang på 5,2 pros...

  Artikkel
 • Pilot Elhub

  Notater 2020/25

  Notatet er en dokumentasjon av kvalitetsarbeid knyttet til Statistisk sentralbyrå sin bruk av data mottatt fra Elhub, systemet for innsamling av data fra automatiske strømmålere.

  Publikasjon
 • Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai

  I mai enda samla sal av petroleumsprodukt på 543 millionar liter. Det er ein nedgang på 20 prosent frå same periode i 2019.

  Artikkel
 • Norsk økonomi ble mindre energiintensiv i 2019

  Samlet energiintensitet falt to år på rad fra 2017 til 2019. I de fleste næringer gikk energibruken per produsert enhet ned eller flatet ut i fjor.

  Artikkel
 • Vi brukte mindre energi i fjor

  Energibruken i Norge var 1,6 prosent lavere i 2019 enn året før. Forbruket til transportformål gikk ned med 4 prosent, mens tjenesteytende næringer og husholdninger brukte 1,5 prosent mindre energi. For industrien var forbruket omtrent uendret.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i PPI

  Kraftige prisfall på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter førte til en nedgang i produsentprisindeksen (PPI) på 2,7 prosent i mai. Dette til tross for en nokså solid økning i prisen på råolje denne måneden.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien falt kraftig i april

  Industriomsetningen falt med hele 10 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset sammen med kraftig prisfall for raffinerte petroleumsprodukter var viktige årsaker til nedgangen. I...

  Artikkel
 • Fall i industriproduksjonen i april

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 1,6 prosent frå mars til april 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var prega av tiltak for å avgrense spreiinga av koronaviruset i Noreg. I perioden februar-april 2020 viste industriproduksjonen en nedgan...

  Artikkel