Første prisoppgang i PPI siden desember

Publisert:

Økte priser innen energivarer bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 1,2 prosent fra juli til august 2020. Naturgass hadde mest å si for prisoppgangen, men også raffinerte petroleumsprodukter og elektrisitet var viktige bidrag.

Prisen på naturgass fikk et byks oppover i august etter tre måneder med relativt kraftig nedgang. I et historisk perspektiv er likevel prisen på naturgass på et lavt nivå, noe som kan forklares med overskuddstilbud av gass i markedet. Prisen på råolje hadde derimot kun en svak oppgang i august. Samlet steg prisindeksen for utvinning av råolje og naturgass med nærmere 5 prosent. Raffinerte petroleumsprodukter gikk opp med 3,4 prosent i samme periode. Ser vi bort i fra energivarene var det en svak nedgang i PPI totalt, ned 0,3 prosent.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt PPI uten energivarer
jan.15 100 100.3
feb.15 102.1 100.5
mar.15 103.5 100.2
apr.15 103.5 99.8
mai.15 103.4 99.4
jun.15 103.7 99.5
jul.15 101.4 99.7
aug.15 97 99.8
sep.15 96.8 99.8
okt.15 97.4 99.8
nov.15 97.8 100.6
des.15 93.4 100.6
jan.16 89.2 100.3
feb.16 86.9 100.4
mar.16 88 100.4
apr.16 88.7 100.3
mai.16 91.1 100.4
jun.16 93.7 100.3
jul.16 94.1 100.5
aug.16 92.4 100.5
sep.16 91 99.5
okt.16 93 98.8
nov.16 95.3 98.8
des.16 100.2 99.3
jan.17 100.5 99.5
feb.17 103.2 100.5
mar.17 102.2 100.5
apr.17 100 101
mai.17 99.2 101.4
jun.17 96.7 101
jul.17 95.7 101.1
aug.17 96.1 100.9
sep.17 98.9 100.6
okt.17 101.3 100.2
nov.17 104.6 101.3
des.17 107.6 101
jan.18 110.9 102.6
feb.18 108.1 103.1
mar.18 108.7 102.7
apr.18 112.3 102.8
mai.18 113.6 103.5
jun.18 116.1 103.6
jul.18 117.3 103.7
aug.18 118 103.8
sep.18 119.7 104
okt.18 124.1 104.3
nov.18 120.2 104.1
des.18 115.9 104.1
jan.19 116.3 105.6
feb.19 116.8 105.4
mar.19 114.4 105.6
apr.19 115.2 105.9
mai.19 114.1 105.9
jun.19 108.5 106.7
jul.19 107.2 107.1
aug.19 106.9 107.1
sep.19 106.9 107.7
okt.19 107 108
nov.19 108.84 107.23
des.19 113.34 108.29
jan.20 111.8 107.94
feb.20 108.05 109.1
mar.20 99.99 109.52
apr.20 96.74 112.06
mai.20 94.06 111.48
jun.20 92.88 109.91
jul.20 92.86 109.92
aug.20 94.04 109.58

Kaldere vær gav høyere strømpriser

Prisindeksen for kraftforsyning steg samlet med 6,2 prosent i august. Oppgangen kan hovedsakelig forklares med kjøligere vær enn forventet for denne måneden, men også mindre nedbør var med på å presse prisene oppover.

På eksportmarkedet var det en langt større prisoppgang enn det var på hjemmemarkedet, noe som skyldes at PPI måler ulike ting på de to markedene. På eksportmarkedet er det spotprisen fra Nord Pool som alene styrer prisutviklingen, og denne hadde en kraftig oppgang i august etter å ha ligget på et ekstremt lavt nivå i både juni og juli.

Kraftig nedgang i sjømateksporten gav reduserte fiskepriser

I følge Norges sjømatråd var det en kraftig nedgang i sjømateksporten i august. Fallet skyldtes blant annet en redusert etterspørsel fra Europa på grunn av ferietider, i tillegg til redusert restaurantkonsum som følge av koronapandemien. Norges sjømatråd skriver videre at lakseeksporten til Kina ble kraftig redusert i august sammenlignet med samme periode i fjor. Lavere etterspørsel etter hovedsakelig norsk laks og torsk resulterte i et fall i eksportprisen på fisk med nærmere 4 prosent i august. Dette var femte måned på rad med nedgang i eksportprisen på fisk og det største fallet så langt i år.