PPI fortsetter oppgangen

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) fortsatte i september å øke etter flere måneder med nedgang i 2020. Indeksen steg med 2,8 prosent denne måneden, med økt gasspris som viktigste driver.

Prisen på naturgass steg med over 40 prosent fra august, og bidro sammen med økt pris på kraftforsyning til oppgangen i PPI totalt. Oljeprisen sank på sin side med nærmere 5 prosent i september, og dempet dermed den totale oppgangen, mens industrinæringene samlet sett stod uendret fra august til september, trass enkelte betydelige prisoppganger.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Industri totalt Utvinning av råolje og naturgass
Jan. 2015 98.91 98.88
Feb. 2015 99.78 104.28
Mars 2015 100.54 107.44
April 2015 100.79 107.4
Mai 2015 100.94 108.35
Juni 2015 101.09 110.55
Juli 2015 101.19 105.06
Aug. 2015 100.04 93.89
Sep. 2015 98.83 94.09
Okt. 2015 99.24 93.64
Nov. 2015 99.83 92.92
Des. 2015 98.81 83.49
Jan. 2016 97.5 70.81
Feb. 2016 96.82 68.65
Mars 2016 97.05 70.59
April 2016 97.8 71.41
Mai 2016 99.23 75.85
Juni 2016 100.38 80.47
Juli 2016 101.7 80.71
Aug. 2016 100.52 78.18
Sep. 2016 100.04 75.49
Okt. 2016 100.55 78.76
Nov. 2016 101.39 81.97
Des. 2016 102.1 96.15
Jan. 2017 104.12 94.54
Feb. 2017 106.06 99.31
Mars 2017 105.53 98.13
April 2017 105.84 90.75
Mai 2017 105.71 88.52
Juni 2017 105.02 83.81
Juli 2017 104.43 80.84
Aug. 2017 104.36 81.42
Sep. 2017 105.72 87.04
Okt. 2017 106.19 95.16
Nov. 2017 107.45 101.47
Des. 2017 109.12 108.9
Jan. 2018 110.1 116.07
Feb. 2018 110.04 105.04
Mars 2018 109.9 106.94
April 2018 110.39 119.2
Mai 2018 112.81 121.03
Juni 2018 113.98 122.61
Juli 2018 113.87 123.93
Aug. 2018 113.46 126.23
Sep. 2018 113.56 131.61
Okt. 2018 115.04 144.69
Nov. 2018 114.85 131.38
Des. 2018 113.12 119.29
Jan. 2019 112.51 120.76
Feb. 2019 113.64 122.19
Mars 2019 114.03 115.72
April 2019 114.88 116.94
Mai 2019 115.07 113.75
Juni 2019 114.17 99.8
Juli 2019 112.94 96.83
Aug. 2019 113.01 95.83
Sep. 2019 112.88 96.27
Okt. 2019 114.66 93.32
Nov. 2019 115.2 96.89
Des. 2019 116.04 107.76
Jan. 2020 116.4 105.11
Feb. 2020 117.97 93.46
Mars 2020 116.45 72.25
April 2020 113.3 65.92
Mai 2020 111.35 60.27
Juni 2020 111.71 59.18
Juli 2020 112.63 57.06
Aug. 2020 112.67 59.89
Sep. 2020 112.71 65.16

Prisoppgang på viktige metaller

Av industrinæringene med prisøkninger i september stod metallindustrien for det største bidraget. Spesielt økte prisen på viktige ikke-jernholdige metaller, som samlet sett hadde en oppgang på 2,7 prosent på eksportmarkedet. En årsak til oppgangen kan ha vært at den norske krona igjen svekket seg mot dollar og euro i september, etter noen måneder med styrket kurs. Målt i NOK hadde aluminium en prisøkning på 14,2 prosent, og tilsvarende økte nikkelprisen med 4,5 prosent denne måneden. Som viktige eksportvarer bidro metallprisene ikke ubetydelig til den totale økningen i PPI i september.

Fortsatt økte kraftpriser

Kraftprisen i PPI har hatt store økninger de to siste månedene etter en samlet sett stor nedgang i første halvdel av 2020. Dermed ble den prosentvise prisøkningen stor også i september, men fra et lavt nivå. Fortsatt lå kraftprisen på hjemmemarkedet omtrent 21 prosent lavere enn på samme tid i fjor. På eksportmarkedet lå prisen nesten 50 prosent lavere enn i september 2019.

Ifølge NVE har kraftprisen variert mye gjennom måneden, med både økninger og reduksjoner i de ulike ukene. Magasinfylling over normalen og reduksjoner i overføringskapasitet for eksport fra Norge nevnes som årsaker til prisfall på norsk strøm. På den annen side var det i september store prisøkninger i Nord-Europa for øvrig. Svært lav vindkraftproduksjon og redusert kjerne- og kullkraftproduksjon bidro til en høyere systempris på den felles nordiske kraftbørsen. Denne prisen ligger til grunn for utviklingen i PPI, og da særlig eksportprisindeksen for kraftforsyning, som økte med drøye 81 prosent i september.