Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auka sal i desember

  Samla sal av petroleumsprodukt i desember enda på 634 millionar liter, ein auke på 26 millionar liter frå desember 2016.

  Artikkel
 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 2,9 prosent fra november til desember og er på det høyeste nivået siden oljeprisfallet høsten 2014. Oppgangen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser.

  Artikkel
 • Liten auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 0,4 prosent i perioden september-november 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå oktober til november 2017, var det ein svak auke på 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Stadig positiv utvikling i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 2,5 prosent i perioden september–november 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2017 var det også en oppgang, her på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i november enda på 677 millionar liter, omtrent saman volum som i november 2016.

  Artikkel
 • Et tøft år for utvinningsnæringen

  2016 ble et nytt tøft år for næringene innenfor utvinning av olje og naturgass og utvinningstjenester. Vedvarende prisnedgang førte til kraftig fall i produksjonsverdien og stor nedbemanning.

  Artikkel
 • Kraftig hopp i oljeprisen i november

  Kraftig prishopp på råolje gav en sterk oppgang i produsentprisindeksen i november. Økte priser på elektrisitet og metaller forsterket oppgangen ytterligere.

  Artikkel
 • Klårt fall i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 2,3 prosent i perioden august–oktober i år samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kan knytast til særleg låg aktivitet i august.

  Artikkel
 • Positiv utvikling i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 2,5 prosent i perioden   august–oktober 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2017 var det også en oppgang, her på 1,8 prosent.

  Artikkel
 • Rekordstore investeringer i kraftnæringen

  Det ble investert i kraftnæringen for 25,8 milliarder kroner i 2016. Dette er 16 prosent mer enn i året før, og det høyeste nivået som er registrert noensinne.

  Artikkel
 • Høyere strømpriser for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,3 øre/kWh i 3. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 9 prosent sammenliknet med 3. kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Kraftig investeringsvekst i kraftforsyning

  Investeringene innen kraftforsyning øker med hele 21 prosent i 2017. Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder allikevel på et fall i 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere olj...

  Artikkel
 • Nedjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2017

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2017 blir nå anslått til 150,8 milliarder kroner. Dette er 3,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Samtidig oppjusteres anslagene for 2018 med 1,8 prosent til 144,3 m...

  Artikkel
 • Auke i salet

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 742 millionar liter, ein auke på 28 millionar liter frå same månad i 2016.

  Artikkel
 • Sterk prisoppgang på naturgass

  Gassprisen og strømprisen trakk i hver sin retning da produsentprisindeksen i oktober økte for tredje måned på rad. En kraftig prisøkning på naturgass preget totalindeksen. 

  Artikkel