Solid produksjonsvekst i industrien i 2. kvartal

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,7 prosent i 2. kvartal samanlikna med 1. kvartal, viser sesongjusterte tal. Høg aktivitet i petroleumsretta leverandørindustri bidrog mellom anna til auken.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 119,8 (2005=100)  i 2. kvartal 2019 mot 117,8 i 1. kvartal. Den langsiktige trenden viser ein jamn auke sidan mai 2018 (sjå figur 1).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2014 121.0 121.7
Feb. 2014 121.5 121.5
Mar. 2014 122.0 122.4
Apr. 2014 122.5 121.8
Mai 2014 123.2 122.3
Juni 2014 123.9 125.0
Juli 2014 124.7 123.7
Aug. 2014 125.3 126.9
Sep. 2014 125.6 122.7
Okt. 2014 125.5 126.3
Nov. 2014 125.1 124.8
Des. 2014 124.4 125.2
Jan. 2015 123.6 122.4
Feb. 2015 122.7 122.6
Mar. 2015 121.8 126.9
Apr. 2015 120.9 121.4
Mai 2015 120.1 119.0
Juni 2015 119.4 120.2
Juli 2015 118.8 115.3
Aug. 2015 118.1 117.9
Sep. 2015 117.5 118.9
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.8
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.4
Mar. 2016 114.8 118.0
Apr. 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.7 112.6
Juli 2016 113.1 114.0
Aug. 2016 112.7 109.8
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.1
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.1
Mar. 2017 114.2 114.2
Apr. 2017 114.4 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.4 114.4
Juli 2017 114.4 115.0
Aug. 2017 114.4 110.4
Sep. 2017 114.5 114.1
Okt. 2017 114.5 114.3
Nov. 2017 114.6 114.7
Des. 2017 114.7 115.8
Jan. 2018 114.7 113.9
Feb. 2018 114.8 114.5
Mar. 2018 114.8 115.2
Apr. 2018 115.0 115.3
Mai 2018 115.2 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.9 116.4
Aug. 2018 116.4 116.4
Sep. 2018 116.9 116.1
Okt. 2018 117.4 117.8
Nov. 2018 117.7 117.8
Des. 2018 118.0 118.5
Jan. 2019 118.3 118.3
Feb. 2019 118.6 118.1
Mar. 2019 118.9 117.1
Apr. 2019 119.1 119.9
Mai 2019 119.3 120.3
Juni 2019 119.4 119.1

Tremånadersendring: framleis vekst hos petroleumsretta leverandørindustri

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein vekst på 1,7 prosent i 2. kvartal, samanlikna med 1. kvartal. Det var særleg høg aktivitet innanfor bygging av skip og oljeplattformer som voks med heile 7,5 prosent. I tillegg bidrog også næringsmiddelindustrien og næringsgruppa dataindustri og elektrisk utstyrsindustri positivt.

Samla sett hadde den petroleumsretta leverandørindustrien ein klår produksjonsauke på 4,8 prosent i kvartalet (sjå figur 2). Veksten heng saman med ein auke i investeringsaktiviteten i olje- og gassnæringa som har funne stad det siste året. Samstundes har fleire av dei tradisjonelle leverandørverksemdene òg aktivitetsvekst knyta til leveransar mot andre næringar enn olje og gass.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157.0 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91.0
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92.0
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.3 196.8 94.2
Feb. 2014 196.8 198.6 94.3
Mar. 2014 196.2 199.9 94.1
Apr. 2014 195.9 199.9 94.2
Mai. 2014 197.3 200.2 94.6
Juni. 2014 200.0 203.4 95.2
Juli. 2014 199.4 207.8 95.0
Aug. 2014 201.7 213.7 95.1
Sep. 2014 201.4 213.5 94.1
Okt. 2014 206.4 214.3 94.3
Nov. 2014 204.5 212.7 93.9
Des. 2014 203.6 214.9 94.4
Jan. 2015 199.8 212.9 93.6
Feb. 2015 197.0 210.0 93.5
Mar. 2015 195.4 207.4 94.4
Apr. 2015 193.8 204.6 94.7
Mai. 2015 189.0 201.4 94.4
Juni. 2015 184.6 196.1 93.8
Juli. 2015 180.9 192.6 92.7
Aug. 2015 179.5 189.8 93.1
Sep. 2015 178.0 188.1 93.0
Okt. 2015 173.9 185.2 93.8
Nov. 2015 172.0 182.6 94.1
Des. 2015 168.2 178.3 93.9
Jan. 2016 165.6 176.8 94.1
Feb. 2016 165.0 174.4 94.2
Mar. 2016 165.2 174.5 95.0
Apr. 2016 163.6 172.7 95.2
Mai. 2016 160.5 171.3 95.5
Juni. 2016 156.9 167.7 94.8
Juli. 2016 157.9 167.5 94.9
Aug. 2016 153.5 160.9 94.8
Sep. 2016 152.4 159.3 95.0
Okt. 2016 149.5 156.6 94.8
Nov. 2016 151.3 159.8 94.9
Des. 2016 151.6 160.8 95.0
Jan. 2017 151.3 158.9 96.5
Feb. 2017 150.0 158.3 97.6
Mar. 2017 146.6 154.5 98.9
Apr. 2017 146.9 155.9 98.6
Mai. 2017 147.5 156.3 98.5
Juni. 2017 149.4 158.4 98.2
Juli. 2017 149.8 156.9 98.9
Aug. 2017 147.3 154.4 98.0
Sep. 2017 147.6 154.6 97.8
Okt. 2017 146.1 155.5 97.1
Nov. 2017 149.5 158.5 98.1
Des. 2017 150.4 159.2 98.9
Jan. 2018 151.0 159.1 98.8
Feb. 2018 150.9 159.5 98.5
Mar. 2018 151.9 161.6 97.4
Apr. 2018 152.4 162.5 97.8
Mai. 2018 153.7 162.1 97.9
Juni. 2018 154.2 161.2 98.5
Juli. 2018 154.2 161.5 98.8
Aug. 2018 154.6 162.9 99.0
Sep. 2018 154.5 164.5 98.6
Okt. 2018 157.8 165.9 98.8
Nov. 2018 160.2 168.4 98.8
Des. 2018 162.1 170.7 99.5
Jan. 2019 164.4 174.1 99.0
Feb. 2019 166.9 176.5 98.6
Mar. 2019 169.0 177.8 97.7
Apr. 2019 171.6 180.5 97.7
Mai. 2019 173.6 183.6 97.9
Juni. 2019 175.6 186.3 98.0

Månadsendring: nedgang frå mai til juni

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein nedgang på 1 prosent frå mai til juni 2019. Det var næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidrog mest til nedgangen, saman med næringsmiddelindustrien.  

Vekst i eurosona og i Noreg i mai 2019

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona auka med 0,9 prosent frå april til mai 2019. I den same perioden hadde industriproduksjonen i Noreg ein marginal auke på 0,3 prosent.

Sverige hadde ein nedgang i same periode på 0,6 prosent, medan Danmark hadde ein sterk vekst på 3,5 prosent.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2014 96.7 102.0
Feb. 2014 97.6 101.8
Mar. 2014 97.1 102.5
Apr. 2014 98.5 102.1
Mai 2014 97.3 102.5
Juni 2014 96.8 104.7
Juli 2014 98.0 103.6
Aug. 2014 95.9 106.3
Sep. 2014 97.0 102.8
Okt. 2014 96.9 105.8
Nov. 2014 96.7 104.5
Des. 2014 98.0 104.9
Jan. 2015 97.5 102.6
Feb. 2015 99.7 102.7
Mar. 2015 100.6 106.3
Apr. 2015 99.9 101.7
Mai 2015 100.3 99.7
Juni 2015 100.7 100.7
Juli 2015 100.7 96.6
Aug. 2015 99.8 98.8
Sep. 2015 100.2 99.6
Okt. 2015 99.8 97.0
Nov. 2015 100.1 97.9
Des. 2015 100.8 96.6
Jan. 2016 103.9 96.4
Feb. 2016 101.6 96.7
Mar. 2016 100.5 98.8
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.3 96.2
Juni 2016 101.6 94.3
Juli 2016 101.3 95.5
Aug. 2016 101.6 91.9
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.6 93.9
Nov. 2016 103.2 93.9
Des. 2016 102.6 94.4
Jan. 2017 102.1 95.8
Feb. 2017 103.1 95.6
Mar. 2017 103.5 95.7
Apr. 2017 104.1 95.7
Mai 2017 104.3 95.8
Juni 2017 103.8 95.7
Juli 2017 105.5 96.3
Aug. 2017 106.2 92.4
Sep. 2017 106.1 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.5 96.1
Des. 2017 108.3 97.1
Jan. 2018 107.9 95.4
Feb. 2018 105.7 95.9
Mar. 2018 105.9 96.5
Apr. 2018 106.2 96.6
Mai 2018 107.4 96.1
Juni 2018 106.9 96.5
Juli 2018 105.9 97.5
Aug. 2018 107.2 97.5
Sep. 2018 106.8 97.2
Okt. 2018 106.8 98.7
Nov. 2018 105.4 98.7
Des. 2018 104.5 99.2
Jan. 2019 106.3 99.2
Feb. 2019 106.7 98.9
Mar. 2019 106.4 98.1
Apr. 2019 105.7 100.5
Mai 2019 106.7 100.9

Tremånadersendring: tydeleg nedgang i utvinning av råolje

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein nedgang på 1,2 prosent i 2. kvartal 2019 samanlikna med førre kvartal, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje fall betydeleg med 10,2 prosent, medan utvinning av naturgass auka med 2,9 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i juni 2019 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester på si side hadde ein auke på 1,1 prosent i 2. kvartal 2019 samanlikna med 1. kvartal. Bergverksdrift hadde ein negativ utvikling i den same perioden, og fall med 10 prosent. Produksjonen i norsk kraftforsyning hadde ein nedgang på 1 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96.0 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87.0
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.9 85.3 72.3
Apr. 2014 121.9 85.4 72.3
Mai. 2014 122.2 84.3 70.3
Juni. 2014 123.0 84.0 69.5
Juli. 2014 123.7 83.7 69.0
Aug. 2014 125.2 84.9 70.4
Sep. 2014 124.4 85.3 71.3
Okt. 2014 125.3 86.7 73.0
Nov. 2014 124.6 87.4 74.0
Des. 2014 125.4 87.5 73.9
Jan. 2015 124.1 86.2 72.6
Feb. 2015 123.4 86.1 72.8
Mar. 2015 124.0 86.3 73.0
Apr. 2015 123.6 85.4 71.7
Mai. 2015 122.4 85.0 71.4
Juni. 2015 120.2 85.1 72.2
Juli. 2015 118.2 86.3 74.4
Aug. 2015 117.8 87.1 75.5
Sep. 2015 117.4 87.4 76.0
Okt. 2015 117.5 87.6 76.4
Nov. 2015 117.2 86.9 75.7
Des. 2015 116.0 85.6 74.5
Jan. 2016 115.7 85.4 74.1
Feb. 2016 115.3 85.5 74.1
Mar. 2016 116.2 85.9 73.9
Apr. 2016 115.9 86.2 74.4
Mai. 2016 115.7 86.5 74.8
Juni. 2016 113.9 85.4 74.1
Juli. 2016 113.8 85.1 73.7
Aug. 2016 112.1 83.4 71.9
Sep. 2016 112.0 81.4 69.4
Okt. 2016 111.4 81.9 70.3
Nov. 2016 112.2 83.7 72.6
Des. 2016 112.3 86.1 75.9
Jan. 2017 113.0 86.0 74.7
Feb. 2017 113.7 86.0 73.7
Mar. 2017 114.2 86.9 74.2
Apr. 2017 114.2 87.2 74.5
Mai. 2017 114.2 87.2 74.4
Juni. 2017 114.3 87.3 74.1
Juli. 2017 114.6 87.1 73.7
Aug. 2017 113.3 87.1 74.0
Sep. 2017 113.2 86.9 73.7
Okt. 2017 112.9 86.2 73.0
Nov. 2017 114.4 85.8 72.0
Des. 2017 114.9 85.3 71.1
Jan. 2018 114.8 86.2 71.4
Feb. 2018 114.7 87.0 71.2
Mar. 2018 114.5 87.8 71.1
Apr. 2018 115.0 87.3 70.3
Mai. 2018 115.1 86.4 69.5
Juni. 2018 115.1 87.0 71.2
Juli. 2018 115.5 87.4 71.9
Aug. 2018 116.1 88.7 73.4
Sep. 2018 116.3 87.7 71.3
Okt. 2018 116.8 88.2 71.1
Nov. 2018 117.2 87.7 70.0
Des. 2018 118.0 87.7 69.8
Jan. 2019 118.2 86.3 69.0
Feb. 2019 118.3 84.9 68.0
Mar. 2019 117.8 83.4 66.9
Apr. 2019 118.4 82.6 65.8
Mai. 2019 119.1 82.5 65.3
Juni. 2019 119.8 82.4 64.8

 

Kontakt