Fremdeles optimisme i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om fortsatt økt produksjonsnivå og økt ordretilgang i årets andre kvartal. Den positive utviklingen ventes å fortsette i 3. kvartal.

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2019 viser fortsatt vekst i samlet industriproduksjon. Veksten er noe avtagende sammenlignet med 1. kvartal 2019. Det er særlig produsenter av konsumvarer og investeringsvarer som melder om økt produksjon. Produsenter av innsatsvarer melder om moderat aktivitetsvekst i 2. kvartal.

Industrilederne melder også om vekst i sysselsettingen i 2. kvartal 2019. Økningen i sysselsettingen er særlig sterk for investeringsvarer. Det er grunn til å tro at dette har sammenheng med veksten i oljeinvesteringene. Produsenter av innsatsvarer og konsumvarer melder også om sysselsettingsvekst.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2010 50 50.02 44.54
2. kv. 2010 50 51.33 45.43
3. kv. 2010 50 52.03 47.00
4. kv. 2010 50 53.23 50.46
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.71
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.21 53.63
1. kv. 2012 50 53.22 53.63
2. kv. 2012 50 52.47 54.07
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.17
1. kv. 2013 50 49.75 52.29
2. kv. 2013 50 50.84 52.37
3. kv. 2013 50 52.67 51.60
4. kv. 2013 50 53.99 50.59
1. kv. 2014 50 54.45 49.95
2. kv. 2014 50 52.99 49.73
3. kv. 2014 50 51.31 49.89
4. kv. 2014 50 50.42 48.92
1. kv. 2015 50 48.13 45.05
2. kv. 2015 50 46.25 41.02
3. kv. 2015 50 46.81 39.13
4. kv. 2015 50 47.46 39.38
1. kv. 2016 50 48.53 41.04
2. kv. 2016 50 49.07 42.20
3. kv. 2016 50 47.45 42.06
4. kv. 2016 50 47.17 42.82
1. kv. 2017 50 48.91 45.19
2. kv. 2017 50 49.87 47.66
3. kv. 2017 50 50.58 49.79
4. kv. 2017 50 51.30 50.43
1. kv. 2018 50 52.31 50.31
2. kv. 2018 50 54.55 51.30
3. kv. 2018 50 55.72 52.70
4. kv. 2018 50 55.84 54.07
1. kv. 2019 50 55.11 54.97
2. kv. 2019 50 53.60 54.57

Fortsatt vekst for ordretilgang

Den samlede ordrebeholdning har nå økt i syv kvartaler på rad, og det er særlig produsenter av konsumvarer og investeringsvarer som melder om vekst i 2. kvartal. Økt ordretilgang fra hjemmemarkedet er hovedårsaken til veksten i ordrebeholdningen, men også for eksportmarkedet meldes det om vekst i ordretilgangen i årets andre kvartal.

Samlet sett er det fortsatt vekst i ordretilgang for eksportmarkedet, den er noe lavere enn på hjemmemarkedet. For eksportmarkedet meldes det sterk vekst for produsenter av investeringsvarer, mens for produsenter av innsatsvarer meldes det om fall i ordretilgangen.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.90 47.59
2. kv. 2010 50 50.77 51.68
3. kv. 2010 50 53.54 53.37
4. kv. 2010 50 55.37 54.24
1. kv. 2011 50 57.29 53.44
2. kv. 2011 50 56.90 50.59
3. kv. 2011 50 54.90 48.15
4. kv. 2011 50 55.05 47.25
1. kv. 2012 50 55.16 48.07
2. kv. 2012 50 52.60 48.86
3. kv. 2012 50 49.73 46.58
4. kv. 2012 50 48.92 44.63
1. kv. 2013 50 48.09 45.01
2. kv. 2013 50 48.89 47.98
3. kv. 2013 50 50.67 52.41
4. kv. 2013 50 50.74 54.94
1. kv. 2014 50 50.05 54.85
2. kv. 2014 50 49.89 53.05
3. kv. 2014 50 48.27 49.57
4. kv. 2014 50 46.26 46.12
1. kv. 2015 50 44.39 43.54
2. kv. 2015 50 43.16 42.22
3. kv. 2015 50 43.20 43.33
4. kv. 2015 50 44.27 44.06
1. kv. 2016 50 45.83 43.16
2. kv. 2016 50 46.92 42.50
3. kv. 2016 50 47.39 43.55
4. kv. 2016 50 49.02 45.80
1. kv. 2017 50 50.15 47.95
2. kv. 2017 50 50.03 49.49
3. kv. 2017 50 51.51 50.32
4. kv. 2017 50 53.51 51.92
1. kv. 2018 50 54.04 54.34
2. kv. 2018 50 54.08 55.71
3. kv. 2018 50 53.92 55.18
4. kv. 2018 50 53.92 53.67
1. kv. 2019 50 54.09 52.42
2. kv. 2019 50 54.06 52.12

I over to år har det blitt meldt om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien generelt. Riktignok er veksttakten for eksportprisene nå moderat. Det er produsenter av konsumvarer som melder om høyest prisvekst i både hjemme- og eksportmarkedet.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.72 45.52
2. kv. 2010 50 49.06 49.27
3. kv. 2010 50 51.36 51.55
4. kv. 2010 50 53.53 52.68
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.59 46.55
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.87 45.55
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.78 44.44
1. kv. 2013 50 51.09 45.04
2. kv. 2013 50 52.18 47.17
3. kv. 2013 50 53.13 50.00
4. kv. 2013 50 53.63 53.06
1. kv. 2014 50 54.39 53.30
2. kv. 2014 50 54.18 51.54
3. kv. 2014 50 53.39 50.79
4. kv. 2014 50 53.10 51.67
1. kv. 2015 50 51.08 50.59
2. kv. 2015 50 48.64 49.42
3. kv. 2015 50 48.15 49.75
4. kv. 2015 50 48.68 49.04
1. kv. 2016 50 49.59 47.89
2. kv. 2016 50 50.26 47.76
3. kv. 2016 50 49.95 47.84
4. kv. 2016 50 49.70 47.97
1. kv. 2017 50 50.37 49.64
2. kv. 2017 50 51.58 50.99
3. kv. 2017 50 53.18 52.24
4. kv. 2017 50 54.14 53.41
1. kv. 2018 50 55.49 55.24
2. kv. 2018 50 56.59 55.97
3. kv. 2018 50 56.70 55.15
4. kv. 2018 50 56.44 53.68
1. kv. 2019 50 55.72 52.21
2. kv. 2019 50 54.47 51.44

Det forventes vekst i årets 3. kvartal

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2019 er klart positiv for industrien samlet sett, men andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er noe lavere enn i forrige kvartal. Indikatoren for fremtidige investeringer understøtter også denne optimismen siden det ventes fortsatt vekst i vedtatte investeringsplaner.

Optimismen underbygges også med forventninger om fortsatt solid vekst i ordretilgang og samlet ordrebeholdning i 3. kvartal. På den annen side forventes det noe redusert veksttakt på priser i eksportmarkedet i 3. kvartal.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien.

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.05
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.00
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.19
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.02
3. kv. 2013 50 54.78
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.17
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.58
4. kv. 2014 50 48.48
1. kv. 2015 50 45.40
2. kv. 2015 50 43.52
3. kv. 2015 50 42.86
4. kv. 2015 50 44.13
1. kv. 2016 50 46.97
2. kv. 2016 50 50.55
3. kv. 2016 50 52.91
4. kv. 2016 50 53.42
1. kv. 2017 50 53.87
2. kv. 2017 50 54.94
3. kv. 2017 50 56.88
4. kv. 2017 50 58.74
1. kv. 2018 50 59.65
2. kv. 2018 50 59.06
3. kv. 2018 50 59.16
4. kv. 2018 50 59.05
1. kv. 2019 50 58.18
2. kv. 2019 50 57.57

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var på 5,6 i årets andre kvartal (sesongjusterte nettotall). Dette resultatet er noe lavere enn i forrige kvartal, men det indikeres fremdeles vekst i produksjonsvolumet. Det er produsenter av investeringsvarer som bidrar mest til nedgangen i konjunkturindikatoren. For produsenter av innsatsvarer viser indikatoren derimot en markant økning fra forrige kvartal.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 3.2 3.2
2. kv. 2010 4.5 3.2
3. kv. 2010 8.8 3.2
4. kv. 2010 11.1 3.2
1. kv. 2011 9.1 3.2
2. kv. 2011 8.5 3.2
3. kv. 2011 5.6 3.2
4. kv. 2011 6.0 3.2
1. kv. 2012 9.0 3.2
2. kv. 2012 6.4 3.2
3. kv. 2012 0.8 3.2
4. kv. 2012 4.8 3.2
1. kv. 2013 1.4 3.2
2. kv. 2013 1.2 3.2
3. kv. 2013 6.2 3.2
4. kv. 2013 8.0 3.2
1. kv. 2014 6.5 3.2
2. kv. 2014 6.3 3.2
3. kv. 2014 1.7 3.2
4. kv. 2014 -1.7 3.2
1. kv. 2015 -3.6 3.2
2. kv. 2015 -9.1 3.2
3. kv. 2015 -6.6 3.2
4. kv. 2015 -8.3 3.2
1. kv. 2016 -6.6 3.2
2. kv. 2016 -2.7 3.2
3. kv. 2016 -3.9 3.2
4. kv. 2016 -0.6 3.2
1. kv. 2017 1.7 3.2
2. kv. 2017 2.9 3.2
3. kv. 2017 3.4 3.2
4. kv. 2017 6.3 3.2
1. kv. 2018 6.9 3.2
2. kv. 2018 9.3 3.2
3. kv. 2018 8.7 3.2
4. kv. 2018 8.7 3.2
1. kv. 2019 6.8 3.2
2. kv. 2019 5.6 3.2

Fortsatt mangel på kvalifisert arbeidskraft

Andel ledere som melder at svak etterspørsel og sterk konkurranse var begrensende faktorer for produksjonen ble redusert i 2. kvartal 2019. Samtidig er det en økning i andelen som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke produksjonen ytterligere.

I figur 6 nedenfor ser vi hvordan indikatorene som representerer knapphet på ressurser har økt siden bunnen i 2016 mens etterspørsel og konkurranse utgjør en stadig mindre utfordring for industrien.

Figur 6

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien er uendret siden forrige kvartal og beregnes til 79,4 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2019. Resultatet ligger fortsatt noe under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 77.1 80.2
2. kv. 2010 77.8 80.2
3. kv. 2010 78.5 80.2
4. kv. 2010 78.9 80.2
1. kv. 2011 79.5 80.2
2. kv. 2011 79.8 80.2
3. kv. 2011 79.6 80.2
4. kv. 2011 79.6 80.2
1. kv. 2012 79.7 80.2
2. kv. 2012 79.7 80.2
3. kv. 2012 79.8 80.2
4. kv. 2012 79.8 80.2
1. kv. 2013 79.4 80.2
2. kv. 2013 79.3 80.2
3. kv. 2013 79.5 80.2
4. kv. 2013 80.0 80.2
1. kv. 2014 80.4 80.2
2. kv. 2014 80.5 80.2
3. kv. 2014 80.1 80.2
4. kv. 2014 79.3 80.2
1. kv. 2015 78.4 80.2
2. kv. 2015 77.4 80.2
3. kv. 2015 76.7 80.2
4. kv. 2015 76.9 80.2
1. kv. 2016 77.1 80.2
2. kv. 2016 77.2 80.2
3. kv. 2016 77.0 80.2
4. kv. 2016 76.9 80.2
1. kv. 2017 77.1 80.2
2. kv. 2017 77.6 80.2
3. kv. 2017 77.8 80.2
4. kv. 2017 77.8 80.2
1. kv. 2018 78.3 80.2
2. kv. 2018 78.8 80.2
3. kv. 2018 79.3 80.2
4. kv. 2018 79.5 80.2
1. kv. 2019 79.4 80.2
2. kv. 2019 79.4 80.2

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 6. juni 2019 til 19. juli 2019.

Kontakt