Ventet prisnedgang på raffinerte produkter

Publisert:

Prisfall i juni på råolje og naturgass ga et kraftig fall i prisene på raffinerte petroleumsprodukter i juli. Strømprisene fikk et oppsving etter fem måneders fall og hadde dermed en dempende effekt på nedgangen i produsentprisindeksen (PPI) i juli.

PPI viste en nedgang på 1,2 prosent i juli. Samlet sett sank prisene på råolje og naturgass med 3,0 prosent i juli. Men til forskjell fra juni trakk ikke disse i samme retning. Prisen på råolje hadde en mindre oppgang, mens gassprisen fortsatte å falle. Denne forskjellen bidro sterkt til at samlet prisutvikling fortonet seg forskjellig på hjemme- og eksportmarkedet. På hjemmemarkedet var råolje med på å trekke prisene opp samlet sett, mens naturgass var ansvarlig for at den samlede prisindeksen gikk ned på eksportmarkedet.

Prisfall i industrien

Juni måneds prisfall på råolje og naturgass hadde en negativ effekt på raffinerte produkter. Dette føyer seg inn i et velkjent mønster der endring i prisen på råvarene én måned, gir endring i prisen på de raffinerte produktene i den neste. Fallet i prisene på raffinerte produkter fikk følge av fall i en del andre industrinæringer, der kjemisk industri og metallindustri kan nevnes. Dette førte da til at totalindeksen for industrien gikk ned med 1,1 prosent i juli.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Petroleums- og kullvareindustri PPI totalt
Jan. 2014 136.7 114.17
Feb. 2014 137.0 113.39
Mar. 2014 134.0 110.14
Apr. 2014 133.1 109.59
Mai 2014 132.7 108.62
Jun. 2014 135.2 109.08
Jul. 2014 136.7 108.49
Aug. 2014 135.9 107.74
Sept. 2014 128.8 107.73
Okt. 2014 127.3 107.52
Nov.2014 121.0 104.54
Des. 2014 108.9 104.77
Jan. 2015 93.5 100
Feb. 2015 96.6 102.13
Mar. 2015 104.2 103.47
Apr. 2015 107.4 103.49
Mai 2015 108.1 103.43
Jun. 2015 108.6 103.74
Jul. 2015 107.6 101.35
Aug. 2015 100.3 97
Sept. 2015 93.5 96.82
Okt. 2015 96.2 97.37
Nov.2015 95.0 97.79
Des. 2015 89.0 93.42
Jan. 2016 80.0 89.25
Feb. 2016 74.9 86.9
Mars.2016 76.7 88
Apr. 2016 81.9 88.66
Mai 2016 89.5 91.09
Jun. 2016 96.1 93.67
Jul. 2016 99.9 94.05
Aug. 2016 92.3 92.4
Sept. 2016 92.5 90.95
Okt. 2016 95.8 92.97
Nov.2016 99.4 95.3
Des. 2016 101.4 100.2
Jan. 2017 114.4 100.52
Feb. 2017 122.9 103.25
Mar. 2017 114.0 102.18
Apr. 2017 112.6 100.04
Mai 2017 107.0 99.22
Jun. 2017 101.5 96.69
Jul. 2017 97.4 95.71
Aug. 2017 100.8 96.12
Sept. 2017 111.6 98.87
Okt. 2017 118.7 101.31
Nov.2017 120.4 104.59
Des. 2017 132.3 107.57
Jan. 2018 132.9 110.93
Feb. 2018 128.3 108.11
Mar. 2018 123.9 108.66
Apr. 2018 125.9 112.25
Mai 2018 138.2 113.59
Jun. 2018 149.8 116.08
Jul. 2018 149.9 117.32
Aug. 2018 146.0 117.96
Sept. 2018 149.0 119.71
Okt. 2018 158.4 124.06
Nov.2018 156.0 120.18
Des. 2018 142.3 115.93
Jan. 2019 123.9 116.31
Feb. 2019 130.9 116.82
Mar. 2019 132.7 114.41
Apr. 2019 137.3 115.21
Mai 2019 138.6 114.07
Jun. 2019 132.2 108.53
Jul. 2019 119.5 107.2

Strøm og mineralprodukter opp

De to næringene som hadde størst positivt bidrag var elektrisitet og mineralproduktindustrien. For elektrisitet var det første gang på et halvt år at prisene økte. Begge næringene har størst påvirkning på hjemmemarkedet. Dette, sammen med den nevnte forskjellen mellom råolje og naturgass, gjorde at total PPI for hjemmemarkedet gikk opp 0,7 prosent, mens den for eksportmarkedet gikk ned med 3,1 prosent.