Lavere strømpris for husholdningene

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 45,6 øre/kWh i 2. kvartal 2019. Det er nær 10 øre/kWh lavere enn de tre foregående kvartalene da strømprisen var svært høy. Sammenlignet med 2. kvartal i 2018 var det en oppgang i prisen på rundt 2 prosent.

NVE trekker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen frem at magasinfyllingen i Norge tok seg opp i løpet av kvartalet og at den hydrologiske balansen bedret seg fra -12,2 TWh til -4,7 TWh i løpet av andre kvartal.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 112,6 øre/kWh i 2. kvartal 2019, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2018, men nesten 10 prosent lavere enn foregående kvartal. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 40,5 prosent, nettleien 27 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 32,5 prosent.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Nettleie Avgifter Kraftpris
1. kvartal 2012 26.3 26.9 34.4
2. kvartal 2012 26.3 25 26.1
3. kvartal 2012 26.1 23.6 20
4. kvartal 2012 26.4 26.3 30.4
1. kvartal 2013 26.4 27.3 34.9
2. kvartal 2013 26.4 27.1 34.6
3. kvartal 2013 26.4 26.7 33.4
4. kvartal 2013 26.4 27.3 35.6
1. kvartal 2014 26.0 27.3 31.5
2. kvartal 2014 26.0 26.3 26.6
3. kvartal 2014 26.0 27.3 31.6
4. kvartal 2014 26.0 27.4 31.7
1. kvartal 2015 26.3 29.8 31.3
2. kvartal 2015 26.3 28.7 26.0
3. kvartal 2015 26.0 27.9 20.0
4. kvartal 2015 26.0 29.2 25.9
1. kvartal 2016 26.6 32.1 28.7
2. kvartal 2016 27.3 32.3 28.8
3. kvartal 2016 27.3 32.7 30.5
4. kvartal 2016 27.9 34.9 37.6
1. kvartal 2017 27.9 34.3 34.3
2. kvartal 2017 27.9 33.9 33.1
3. kvartal 2017 27.9 34.0 33.3
4. kvartal 2017 27.9 34.5 36.0
1. kvartal 2018 27.9 36.0 42.5
2. kvartal 2018 28.9 36.8 44.6
3. kvartal 2018 28.9 39.2 55.3
4. kvartal 2018 29.4 39.2 54.8
1. kvartal 2019 30.4 38.7 55.2
2. kvartal 2019 30.4 36.6 45.6

Kontrakter med variabel pris dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2019 med en gjennomsnittlig strømpris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen (se figur 3), var gjennomsnittlig strømpris på 43,8 øre/kWh. Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde kontraktstypen med lavest pris i 2. kvartal på 35,1 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2019

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 36.5
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 36.3
Alle andre fastpris-kontrakter 35.1
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 43.8
Variabel pris kontrakter 52.3

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2019

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.3 74.7 23.0
Tjenesteytende næringer 7.1 88.9 4.0
Industri, unntatt kraftintensiv industri 8.1 89.6 2.3

Kontakt