Prisoppgang på naturgass

Publisert:

Et fall i oljeprisen på nærmere 5 prosent dro produsentprisindeksen ned fra juli til august, men med en kraftig økning i prisen på naturgass ble fallet i totalindeksen minimalt.

Prisen på råolje falt på nytt i august og målt i USD endte den på litt over 60. Prisfallet skjedde etter at den amerikanske presidenten truet med ytterligere opptrapping av handelskrigen med Kina om ny toll på kinesiske varer.

Tjenester til bergverksdrift og utvinning, i tillegg til produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter hadde også noe å si for det totale prisfallet i PPI. Her falt prisene med rundt 2 og 11 prosent.

Er trenden med fallende gasspriser i ferd med å snu?

Prisen på naturgass gikk opp fra juli til august etter at den har hatt en sterkt fallende kurve fra oktober i fjor. Fra oktober 2018 til juli i år falt prisen på naturgass med rundt 60 prosent, og ikke siden august 2009 hadde prisnivået vært så lavt som det vi så forrige måned.

Grunnen til det kraftige prisfallet i 2019 skyldes blant annet en flom av gass fra land som USA, Australia og Russland til Europa, i form av LNG, som er en nedkjølt flytende gass som muliggjør transport med skip over store avstander. Gass fra disse landene har overtatt en del av markedsandelene i Europa, noe som har bidratt til å legge press også på norske eksportpriser av gass. Det ble nærmest en oversvømmelse av gass i Europa i 2019 siden flere land hadde importert med tanke på at vinteren 2019 kunne bli like kald som fjoråret. Dette skjedde imidlertid ikke, noe som resulterte i store lagre og derav prisfall.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Utvinning av råolje og naturgass PPI totalt
Jan. 2009 66.3 74.1
Feb. 2009 64 72.4
Mar. 2009 64.3 72.3
Apr. 2009 63 71.9
Mai 2009 69.6 76.6
Jun. 2009 79.7 83.3
Jul. 2009 71.9 78.6
Aug. 2009 77.7 82.4
Sept. 2009 70.6 77.5
Okt. 2009 72.5 78.6
Nov.2009 76.5 81.4
Des. 2009 75.7 81.1
Jan. 2010 81.4 84.3
Feb. 2010 82.8 86.1
Mar. 2010 86.1 88.1
Apr. 2010 92.9 91.2
Mai 2010 92.7 90.7
Jun. 2010 97.3 92.8
Jul. 2010 97.5 92.8
Aug. 2010 98.3 93.1
Sept. 2010 96.7 92.8
Okt. 2010 95.9 92.8
Nov.2010 101.8 96.1
Des. 2010 107.1 100.5
Jan. 2011 112.6 103
Feb. 2011 114.4 104.2
Mar. 2011 118.9 106.9
Apr. 2011 125.5 109.4
Mai 2011 120.4 107.1
Jun. 2011 119.5 106.1
Jul. 2011 124.4 107.7
Aug. 2011 118.7 105
Sept. 2011 124.2 106.9
Okt. 2011 124.7 107
Nov.2011 127.9 108.5
Des. 2011 129.3 108.7
Jan. 2012 133.9 111.1
Feb. 2012 133.5 112.2
Mar. 2012 140.7 113.9
Apr. 2012 134.6 112.1
Mai 2012 130.4 109.7
Jun. 2012 121.5 105.9
Jul. 2012 127.1 107.1
Aug. 2012 132.3 109.6
Sept. 2012 127.3 108.4
Okt. 2012 128.1 108.8
Nov.2012 128.4 108.5
Des. 2012 126.5 108.4
Jan. 2013 127.4 108.5
Feb. 2013 128.6 109.1
Mar. 2013 128.7 110.1
Apr. 2013 130.1 110.3
Mai 2013 125.4 107.9
Jun. 2013 125.9 107.7
Jul. 2013 130.8 110.4
Aug. 2013 132.4 111.4
Sept. 2013 132.9 112
Okt. 2013 130.4 111.3
Nov.2013 132.1 111.9
Des. 2013 136.8 113.7
Jan. 2014 136.9 114.2
Feb. 2014 135.3 113.4
Mar. 2014 127.6 110.1
Apr. 2014 126.5 109.6
Mai 2014 123.8 108.6
Jun. 2014 124.9 109.1
Jul. 2014 120.1 108.5
Aug. 2014 116.5 107.7
Sept. 2014 116.9 107.7
Okt. 2014 117.2 107.5
Nov.2014 108.8 104.5
Des. 2014 109.6 104.8
Jan. 2015 98.9 100
Feb. 2015 104.3 102.1
Mar. 2015 107.4 103.5
Apr. 2015 107.4 103.5
Mai 2015 108.3 103.4
Jun. 2015 110.5 103.7
Jul. 2015 105.1 101.4
Aug. 2015 93.9 97
Sept. 2015 94.1 96.8
Okt. 2015 93.6 97.4
Nov.2015 92.9 97.8
Des. 2015 83.5 93.4
Jan. 2016 70.8 89.2
Feb. 2016 68.7 86.9
Mars.2016 70.6 88
Apr. 2016 71.4 88.7
Mai 2016 75.8 91.1
Jun. 2016 80.5 93.7
Jul. 2016 80.7 94.1
Aug. 2016 78.2 92.4
Sept. 2016 75.5 91
Okt. 2016 78.8 93
Nov.2016 82 95.3
Des. 2016 96.2 100.2
Jan. 2017 94.5 100.5
Feb. 2017 99.3 103.2
Mar. 2017 98.1 102.2
Apr. 2017 90.8 100
Mai 2017 88.5 99.2
Jun. 2017 83.8 96.7
Jul. 2017 80.8 95.7
Aug. 2017 81.4 96.1
Sept. 2017 87 98.9
Okt. 2017 95.2 101.3
Nov.2017 101.5 104.6
Des. 2017 108.9 107.6
Jan. 2018 116.1 110.9
Feb. 2018 105 108.1
Mar. 2018 106.9 108.7
Apr. 2018 119.2 112.3
Mai 2018 121 113.6
Jun. 2018 122.6 116.1
Jul. 2018 123.9 117.3
Aug. 2018 126.2 118
Sept. 2018 131.6 119.7
Okt. 2018 144.7 124.1
Nov.2018 131.4 120.2
Des. 2018 119.3 115.9
Jan. 2019 120.8 116.3
Feb. 2019 122.2 116.8
Mar. 2019 115.7 114.4
Apr. 2019 116.9 115.2
Mai 2019 113.7 114.1
Jun. 2019 99.8 108.5
Jul. 2019 96.8 107.2
Aug. 2019 95.8 106.9

Høyere strøm- og metallpriser

Elektrisitetsprisene gikk opp med 2,4 prosent fra forrige måned og bidro til å dempe det totale prisfallet i PPI fra juli. Prisen på strøm økte av flere grunner. Spotprisen på Nordpool gikk opp. Det samme gjorde prisen på strøm til norske husholdninger, i tillegg til at det var økte priser på de fremtidige fastpriskontraktene tilknyttet kraftintensiv industri. Metallprisene økte med 2,4 prosent i august, hovedsakelig på grunn av de ikke-jernholdige metallene.