Statistikkområde

Energi og industri: Olje og gass

Alt innhold for delområdet olje og gass

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Drivstoffsalet til vegtrafikken er tilbake til normalen

  I juni enda samla sal av bensin og autodiesel på 348 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå same periode i fjor.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i PPI

  I juni sank produsentprisindeksen (PPI) for sjette måned på rad. Nedgangen kom både utenfor og innenfor energivarer.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien faller

  Industriomsetningen gikk ned med 4,5 prosent i perioden mars-mai 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai 2020 var det en oppgang på 1,5 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Framleis markert nedgang i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 3 prosent frå april til mai 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var framleis prega av verknadene av koronaviruset i Noreg. I perioden mars-mai 2020 viste produksjonen ein kraftig nedgang på 5,2 pros...

  Artikkel
 • Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai

  I mai enda samla sal av petroleumsprodukt på 543 millionar liter. Det er ein nedgang på 20 prosent frå same periode i 2019.

  Artikkel
 • Norsk økonomi ble mindre energiintensiv i 2019

  Samlet energiintensitet falt to år på rad fra 2017 til 2019. I de fleste næringer gikk energibruken per produsert enhet ned eller flatet ut i fjor.

  Artikkel
 • Vi brukte mindre energi i fjor

  Energibruken i Norge var 1,6 prosent lavere i 2019 enn året før. Forbruket til transportformål gikk ned med 4 prosent, mens tjenesteytende næringer og husholdninger brukte 1,5 prosent mindre energi. For industrien var forbruket omtrent uendret.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i PPI

  Kraftige prisfall på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter førte til en nedgang i produsentprisindeksen (PPI) på 2,7 prosent i mai. Dette til tross for en nokså solid økning i prisen på råolje denne måneden.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien falt kraftig i april

  Industriomsetningen falt med hele 10 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset sammen med kraftig prisfall for raffinerte petroleumsprodukter var viktige årsaker til nedgangen. I...

  Artikkel
 • Fall i industriproduksjonen i april

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 1,6 prosent frå mars til april 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var prega av tiltak for å avgrense spreiinga av koronaviruset i Noreg. I perioden februar-april 2020 viste industriproduksjonen en nedgan...

  Artikkel
 • Stor nedgang i petroleumssal og utslepp

  Samla sal av petroleumsprodukt i april enda på 482 millionar liter, ein nedgang på 21 prosent frå same periode i 2019. Nedgangen skuldast i hovudsak redusert sal til fly- og vegtrafikk.

  Artikkel
 • Svak krone dempet stort prisfall i PPI

  Sterke prisreduksjoner på nesten alle energivarer ga en fortsatt nedgang i produsentprisindeksen (PPI) i april. Gassprisen skilte seg ut med en svak oppgang, men dette skyldtes kun valutaeffekter.

  Artikkel
 • Nedgang i omsetningen i industrien i 1. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned 1,0 prosent i 1.kvartal 2020 sammenlignet med siste kvartal i 2019. viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2020 var det en oppgang på 2,8 prosent.

  Artikkel
 • Kraftig fall i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 3 prosent frå februar til mars 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten blei prega av tiltak for å avgrense spreiinga av koronaviruset i Noreg i andre halvdel av mars. Dette ga ein nedgang på 1 prosent i...

  Artikkel
 • Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil

  I mars vart det selt 59 millionar liter jetparafin, 34 prosent mindre enn i same periode i fjor. Samla sal av bensin og autodiesel enda på 282 millionar liter, ein nedgang på 12 prosent.

  Artikkel