Nedgang i omsetningen i industrien i 1. kvartal

Publisert:

Industriomsetningen gikk ned 1,0 prosent i 1.kvartal 2020 sammenlignet med siste kvartal i 2019. viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2020 var det en oppgang på 2,8 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 160,9 (2005=100) i 1.kvartal 2020 mot 162,6 i foregående kvartal, viser sesongjusterte tall.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mars 2010 135.1
April 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mars 2011 135.4
April 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mars 2012 143.8
April 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mars 2013 146.7
April 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151
Mars 2014 150
April 2014 151.7
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.7
Juli 2014 148.8
Aug. 2014 151.3
Sep. 2014 151.4
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 151.9
Jan. 2015 149.9
Feb. 2015 149.8
Mars 2015 151
April 2015 153.3
Mai 2015 152.4
Juni 2015 150.8
Juli 2015 149.3
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.6
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.2
Jan. 2016 141.1
Feb. 2016 139.9
Mars 2016 139
April 2016 138.4
Mai 2016 139.8
Juni 2016 139.6
Juli 2016 139.5
Aug. 2016 137.5
Sep. 2016 136.5
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.2
Des. 2016 133.1
Jan. 2017 135.2
Feb. 2017 137.5
Maris 2017 140.2
April 2017 140.4
Mai 2017 138.8
Juni 2017 137.7
Juli 2017 137.9
Aug. 2017 139.9
Sep. 2017 140.8
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.3
Des. 2017 144.7
Jan. 2018 145.1
Feb. 2018 145.4
Mars 2018 145.1
April 2018 146.4
Mai 2018 149.2
Juni 2018 151.9
Juli 2018 153.6
Aug. 2018 153.5
Sep. 2018 154.1
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.2
Des. 2018 154.8
Jan. 2019 155.6
Feb. 2019 156.2
Mars 2019 157.7
April 2019 158.5
Mai 2019 158.8
Juni 2019 160.1
Juli 2019 159.4
Aug. 2019 159.9
Sep. 2019 160.6
Okt. 2019 161.9
Nov. 2019 162.5
Des. 2019 162.6
Jan. 2020 161.9
Feb. 2020 160.6
Mars 2020 160.9

Tremånedersendring: omsetning ned i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen ble redusert med 1,0 prosent i 1.kvartal 2020 sammenlignet med foregående kvartal.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro klart mest til reduksjonen for industrien samlet sett, med en nedgang på 8,1 prosent. Metallvareindustrien og maskinindustrien bidro også negativt med lavere omsetning i årets første kvartal.

Næringsmiddelindustrien bidro mest til å dempe nedgangen i industriens omsetning, med en oppgang på 2,8 prosent i perioden.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2014 168.1 152.4 172.5 129.6 274.0
Feb. 2014 168.4 153.1 171.8 131.2 264.5
Mars 2014 166.2 149.3 173.3 159.0 258.6
April 2014 170.5 147.5 172.2 164.8 265.9
Mai 2014 171.7 144.5 169.3 154.6 262.1
Juni 2014 172.7 142.5 168.0 150.5 266.5
Juli 2014 170.8 140.3 171.5 143.8 274.8
Aug. 2014 171.9 136.7 172.3 151.7 307.0
Sep. 2014 173.1 134.3 172.8 151.0 308.3
Okt. 2014 173.3 132.1 170.0 161.5 305.9
Nov. 2014 174.2 135.1 168.9 157.7 289.6
Des. 2014 175.9 133.6 171.5 155.5 295.8
Jan. 2015 177.9 127.9 160.0 138.8 304.0
Feb. 2015 177.6 123.3 157.7 141.8 306.8
Mars 2015 177.1 127.6 156.5 139.5 318.3
April 2015 178.0 131.0 164.6 154.7 307.6
Mai 2015 178.5 130.9 166.7 148.5 302.1
Juni 2015 179.1 132.1 162.8 143.6 278.9
Juli 2015 179.0 132.9 158.4 137.5 271.5
Aug. 2015 180.3 129.8 159.7 134.4 260.9
Sep. 2015 180.0 131.7 154.3 133.5 257.5
Okt. 2015 181.5 134.2 153.9 121.4 256.8
Nov. 2015 183.1 137.3 145.5 109.1 242.1
Des. 2015 185.5 131.2 150.1 113.0 235.4
Jan. 2016 186.7 123.4 150.0 120.0 221.1
Feb. 2016 190.4 116.1 150.5 120.7 212.4
Mars 2016 193.0 111.8 145.0 111.8 205.5
April 2016 194.1 110.4 142.7 106.1 198.1
Mai 2016 192.7 113.5 140.3 114.2 190.0
Juni 2016 193.8 115.0 143.4 116.1 168.1
Juli 2016 194.0 115.1 153.5 113.9 165.9
Aug. 2016 193.7 113.7 158.4 102.9 161.6
Sep. 2016 193.6 106.1 159.7 101.4 172.0
Okt. 2016 194.9 101.3 148.2 100.4 162.5
Nov. 2016 196.2 96.3 144.7 104.0 148.4
Des. 2016 196.0 99.9 140.6 99.6 130.9
Jan. 2017 196.4 116.5 141.6 97.5 125.3
Feb. 2017 197.4 132.5 141.3 91.2 130.2
Mars 2017 198.5 141.7 148.7 95.1 128.4
April 2017 196.2 137.7 146.3 95.7 127.6
Mai 2017 190.1 132.6 143.6 92.0 121.6
Juni 2017 185.6 131.3 143.4 85.8 123.1
Juli 2017 187.4 128.7 143.0 93.7 114.1
Aug. 2017 192.0 131.6 139.7 102.9 117.7
Sep. 2017 195.2 133.4 137.1 104.1 118.5
Okt. 2017 194.9 136.4 145.0 95.3 125.9
Nov. 2017 195.5 138.8 143.6 92.4 127.3
Des. 2017 198.3 146.0 142.9 94.9 139.4
Jan. 2018 195.5 150.6 138.9 95.2 139.5
Feb. 2018 194.8 150.6 146.0 96.7 140.7
Mars 2018 192.2 146.5 143.1 95.5 137.4
April 2018 197.6 143.6 148.4 99.0 141.0
Mai 2018 200.8 146.4 155.2 104.8 150.1
Juni 2018 201.5 150.9 159.8 111.6 151.1
Juli 2018 201.9 157.2 154.7 109.5 154.4
Aug. 2018 201.5 156.0 159.4 101.7 153.0
Sep. 2018 202.4 165.5 162.3 101.9 150.7
Okt. 2018 202.1 168.1 163.4 110.5 150.9
Nov. 2018 201.6 168.8 157.1 120.1 159.7
Des. 2018 202.4 157.0 156.2 120.4 166.4
Jan. 2019 204.0 152.5 162.6 119.1 172.8
Feb. 2019 203.8 151.1 168.4 129.0 173.0
Mars 2019 203.2 151.5 173.5 134.7 171.1
April 2019 205.4 153.3 176.5 131.2 173.8
Mai 2019 206.8 154.2 176.3 115.6 171.0
Juni 2019 210.0 150.4 177.6 120.2 179.8
Juli 2019 206.5 147.3 179.5 126.5 180.9
Aug. 2019 207.5 144.8 179.5 137.4 181.4
Sep. 2019 205.4 148.3 178.8 147.2 183.6
Okt. 2019 207.2 146.8 185.0 148.3 185.4
Nov. 2019 207.3 149.7 193.7 147.2 188.9
Des. 2019 208.3 150.5 198.7 144.5 188.4
Jan. 2020 209.0 150.4 193.1 145.0 191.0
Feb. 2020 211.1 147.4 185.8 142.3 183.3
Mars 2020 214.3 138.3 185.1 145.7 177.1

Månedsendring: bygging av skip og oljeplattformer trekker opp omsetningen i mars

Industriomsetningen økte med 2,8 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i hjemmemarkedet som stod for veksten. Eksportmarkedet viser en liten nedgang. Kronesvekkelsen har i dette tilfellet ført til at eksportomsetningen har holdt seg opp til tross for den globale koronakrisen.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro klart mest til oppgangen i industriens omsetning i mars med en vekst på hele 42 prosent. Oppgangen kommer etter lav omsetning i januar og februar, og var drevet av store enkeltleveranser.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro til å dempe oppgangen i industriomsetningen med en nedgang på 18 prosent i perioden. Lavere etterspørsel og reduserte priser på raffinerte petroleumsprodukter i perioden var en medvirkende årsak til omsetningsfallet for denne næringsgruppen. For mer om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i februar 2020

Industriomsetningen i eurosonen hadde en nedgang på 0,9 prosent fra januar til februar 2020, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang på 1,2 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige ned med henholdsvis 2,2 og 0,4 i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret i mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra krisen (fra mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 som ekstremverdi. SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Trendtalet for mars som beregnes i sesongjusteringsrutinen vil bare være en framskrevet verdi og er for mars vanskelig å tolke.

Svarprosent for mars 2020

Tallene for mars ble samlet inn i perioden fra 31. mars til 6. mai 2020. Svarprosenten for mars er høy selv om all datainnsamlinga ble gjennomført etter 12. mars. Svarprosenten for mars 2020 er 95,1 prosent, mot 97,8 prosent i samme måned i fjor.

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tall

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

Kontakt