Omsetningen i industrien falt kraftig i april

Publisert:

Industriomsetningen falt med hele 10 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset sammen med kraftig prisfall for raffinerte petroleumsprodukter var viktige årsaker til nedgangen. I perioden februar-april 2020 var nedgangen på 3,5 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Indeksnivået for industriomsetningen var 156,3 (2005=100) i perioden februar- april 2020 mot 160,9 i foregående tremåneders periode, viser sesongjusterte tall.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151
Mar. 2014 150
Apr. 2014 151.7
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.7
Juli 2014 148.8
Aug. 2014 151.3
Sep. 2014 151.4
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 151.9
Jan. 2015 149.9
Feb. 2015 149.8
Mar. 2015 151
Apr. 2015 153.3
Mai 2015 152.4
Juni 2015 150.8
Juli 2015 149.3
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.6
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.2
Jan. 2016 141.1
Feb. 2016 139.9
Mar. 2016 139
Apr. 2016 138.4
Mai 2016 139.8
Juni 2016 139.6
Juli 2016 139.5
Aug. 2016 137.5
Sep. 2016 136.5
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.2
Des. 2016 133.1
Jan. 2017 135.2
Feb. 2017 137.5
Mar. 2017 140.2
Apr. 2017 140.4
Mai 2017 138.8
Juni 2017 137.7
Juli 2017 137.9
Aug. 2017 139.9
Sep. 2017 140.8
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.3
Des. 2017 144.7
Jan. 2018 145.1
Feb. 2018 145.4
Mar. 2018 145.1
Apr. 2018 146.4
Mai 2018 149.2
Juni 2018 151.9
Juli 2018 153.6
Aug. 2018 153.5
Sep. 2018 154.1
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.2
Des. 2018 154.8
Jan. 2019 155.6
Feb. 2019 156.2
Mar. 2019 157.7
Apr. 2019 158.5
Mai 2019 158.9
Juni 2019 160.1
Juli 2019 159.4
Aug. 2019 159.9
Sep. 2019 160.6
Okt. 2019 161.9
Nov. 2019 162.5
Des. 2019 162.6
Jan. 2020 161.9
Feb. 2020 160.6
Mar. 2020 160.9
Apr. 2020 156.3

Månedsendring: bygging av skip og oljeplattformer trekker omsetningen kraftig ned i april

Industriomsetningen ble redusert med hele 10,0 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Omsetningen falt kraftig både i hjemme- og eksportmarkedet.

Bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til nedgangen i industriens omsetning i april med et fall på hele 36 prosent. Nedgangen i april skyldes hovedsakelig at mars var drevet opp av store enkeltleveranser, slik at april nå er tilnærmet nivået i februar 2020.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro også til nedgangen i industriomsetningen i perioden, der næringsgruppen falt med 16 prosent. Lavere etterspørsel og reduserte priser på raffinerte petroleumsprodukter i perioden var en medvirkende årsak til omsetningsfallet. For mer om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen

Tremånedersendring: omsetning ned i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen totalt ble redusert med 3,5 prosent i perioden februar-april 2020 sammenlignet med foregående tremåneders periode.

Det var innen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri omsetningen falt sterkest, med en nedgang på 17 prosent. Maskinindustri og metallvareindustri bidro også negativt med betydelig lavere omsetning i denne perioden. Papir- og papirvareindustri hadde derimot en vekst på 8,8 prosent i 3-månedersperioden og bidro dermed til å dempe nedgangen.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2014 168.1 152.4 172.5 129.6 274.0
Feb. 2014 168.4 153.1 171.8 131.2 264.5
Mar. 2014 166.2 149.3 173.3 159.0 258.6
Apr. 2014 170.5 147.5 172.2 164.8 265.9
Mai 2014 171.7 144.5 169.3 154.6 262.1
Juni 2014 172.7 142.5 168.0 150.5 266.5
Juli 2014 170.8 140.3 171.5 143.8 274.8
Aug. 2014 171.9 136.7 172.3 151.7 307.0
Sep. 2014 173.1 134.3 172.8 151.0 308.3
Okt. 2014 173.3 132.1 170.0 161.5 305.9
Nov. 2014 174.2 135.1 168.9 157.7 289.6
Des. 2014 175.9 133.6 171.5 155.5 295.8
Jan. 2015 177.9 127.9 160.0 138.8 304.0
Feb. 2015 177.6 123.3 157.7 141.8 306.8
Mar. 2015 177.1 127.6 156.5 139.5 318.3
Apr. 2015 178.0 131.0 164.6 154.7 307.6
Mai 2015 178.5 130.9 166.7 148.5 302.1
Juni 2015 179.1 132.1 162.8 143.6 278.9
Juli 2015 179.0 132.9 158.4 137.5 271.5
Aug. 2015 180.3 129.8 159.7 134.4 260.9
Sep. 2015 180.0 131.7 154.3 133.5 257.5
Okt. 2015 181.5 134.2 153.9 121.4 256.8
Nov. 2015 183.1 137.3 145.5 109.1 242.1
Des. 2015 185.5 131.2 150.1 113.0 235.4
Jan. 2016 186.7 123.4 150.0 120.0 221.1
Feb. 2016 190.4 116.1 150.5 120.7 212.4
Mar. 2016 193.0 111.8 145.0 111.8 205.5
Apr. 2016 194.1 110.4 142.7 106.1 198.1
Mai 2016 192.7 113.5 140.3 114.2 190.0
Juni 2016 193.8 115.0 143.4 116.1 168.1
Juli 2016 194.0 115.1 153.5 113.9 165.9
Aug. 2016 193.7 113.7 158.4 102.9 161.6
Sep. 2016 193.6 106.1 159.7 101.4 172.0
Okt. 2016 194.9 101.3 148.2 100.4 162.5
Nov. 2016 196.2 96.3 144.7 104.0 148.4
Des. 2016 196.0 99.9 140.6 99.6 130.9
Jan. 2017 196.4 116.5 141.6 97.5 125.3
Feb. 2017 197.4 132.5 141.3 91.2 130.2
Mar. 2017 198.5 141.7 148.7 95.1 128.4
Apr. 2017 196.2 137.7 146.3 95.7 127.6
Mai 2017 190.1 132.6 143.6 92.0 121.6
Juni 2017 185.6 131.3 143.4 85.8 123.1
Juli 2017 187.4 128.7 143.0 93.7 114.1
Aug. 2017 192.0 131.6 139.7 102.9 117.7
Sep. 2017 195.2 133.4 137.1 104.1 118.5
Okt. 2017 194.9 136.4 145.0 95.3 125.9
Nov. 2017 195.5 138.8 143.6 92.4 127.3
Des. 2017 198.3 146.0 142.9 94.9 139.4
Jan. 2018 195.5 150.6 138.9 95.2 139.5
Feb. 2018 194.8 150.6 146.0 96.7 140.7
Mar. 2018 192.2 146.5 143.1 95.5 137.4
Apr. 2018 197.6 143.6 148.4 99.0 141.0
Mai 2018 200.8 146.4 155.2 104.8 150.1
Juni 2018 201.5 150.9 159.8 111.6 151.1
Juli 2018 201.9 157.2 154.7 109.5 154.4
Aug. 2018 201.5 156.0 159.4 101.7 153.0
Sep. 2018 202.4 165.5 162.3 101.9 150.7
Okt. 2018 202.1 168.1 163.4 110.5 150.9
Nov. 2018 201.6 168.8 157.1 120.1 159.7
Des. 2018 202.4 157.0 156.2 120.4 166.4
Jan. 2019 204.1 152.5 162.6 119.1 172.8
Feb. 2019 203.8 151.0 168.3 129.2 173.0
Mar. 2019 203.2 151.5 173.2 135.0 171.0
Apr. 2019 205.3 153.5 176.4 131.6 174.0
Mai 2019 206.7 154.4 176.2 115.6 171.3
Juni 2019 209.9 150.5 177.7 120.2 180.1
Juli 2019 206.5 147.3 179.6 126.4 181.0
Aug. 2019 207.5 144.8 179.7 137.3 181.4
Sep. 2019 205.4 148.3 179.0 147.0 183.5
Okt. 2019 207.2 146.8 185.2 148.1 185.2
Nov. 2019 207.4 149.7 193.7 147.0 188.6
Des. 2019 208.3 150.5 198.7 144.4 188.2
Jan. 2020 209.1 150.4 193.0 144.9 190.8
Feb. 2020 211.2 147.4 185.5 142.5 183.6
Mar. 2020 214.4 138.2 183.9 145.7 177.5
Apr. 2020 210.9 125.1 174.6 138.8 166.3

Månedsendring: kraftig nedgang i industriomsetningen i eurosonen i mars 2020

Industriomsetningen i eurosonen hadde en nedgang på hele 12 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 2,9 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige ned med henholdsvis 0,4 og 0,7 i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret i mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Svarprosent for april 2020

Tallene for april ble samlet inn i perioden fra 30. april til 4. juni 2020. Svarprosenten for april 2020 er 93,7 prosent, mot 98 prosent i samme måned i fjor.

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tall

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

Kontakt