Elektrisitetapril 2001

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. juli 2016 Mai 2016 Oppdaterte tall
3. juni 2016 April 2016 Oppgang i kraftproduksjonen
3. mai 2016 Mars 2016 Økning i kraftproduksjonen
5. april 2016 Februar 2016 Økning i kraftproduksjonen
3. mars 2016 Januar 2016 Økning i kraftproduksjonen
4. februar 2016 Desember 2015 Stor kraftproduksjon i 2015
7. januar 2016 November 2015 Uendret kraftproduksjon
3. desember 2015 Oktober 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
4. november 2015 September 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
6. oktober 2015 August 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
4. september 2015 Juli 2015 Tilnærmet uendret kraftproduksjon
7. august 2015 Juni 2015 Økning i kraftproduksjonen
7. juli 2015 Mai 2015 Nedgang i kraftproduksjonen
3. juni 2015 April 2015 Nedgang i kraftproduksjonen
6. mai 2015 Mars 2015 Oppgang i kraftproduksjonen

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. juli 2016 2016 Oppdaterte tall
3. juni 2016 2016 Oppgang i kraftproduksjonen
3. mai 2016 2016 Økning i kraftproduksjonen
5. april 2016 2016 Økning i kraftproduksjonen
3. mars 2016 2016 Økning i kraftproduksjonen
4. februar 2016 2015 Stor kraftproduksjon i 2015
7. januar 2016 2015 Uendret kraftproduksjon
3. desember 2015 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
4. november 2015 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
6. oktober 2015 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
4. september 2015 2015 Tilnærmet uendret kraftproduksjon
7. august 2015 2015 Økning i kraftproduksjonen
7. juli 2015 2015 Nedgang i kraftproduksjonen
3. juni 2015 2015 Nedgang i kraftproduksjonen
6. mai 2015 2015 Oppgang i kraftproduksjonen

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.