253446_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253446
Oppdaterte tall
statistikk
2016-07-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,5 prosent høyere kraftproduksjon i mai 2016 enn i mai året før.

Elektrisitetmai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for mai er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 309100,03,5
Vannkraft10 88996,34,2
Varmekraft2942,6-2,7
Vindkraft1261,1-26,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 878100,0-3,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5796,510,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 06434,52,7
Forbruk i alminnelig forsyning5 23559,0-8,7