199054_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199054
Nedgang i kraftproduksjonen
statistikk
2015-06-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 4,6 prosent lavere kraftproduksjon i april 2015 enn i april året før.

Elektrisitetapril 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 11 013 GWh i april 2015. Dette er en nedgang på 4,6 prosent i forhold til april 2014.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
April 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 013100,0-4,6
Vannkraft10 53195,6-4,7
Varmekraft2742,5-13,3
Vindkraft2091,916,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 533100,02,8
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4694,9-15,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 89530,41,5
Forbruk i alminnelig forsyning6 16864,75,2