224975_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
224975
Økning i kraftproduksjonen
statistikk
2015-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,5 prosent høyere kraftproduksjon i juni 2015 enn i juni året før.

Elektrisitetjuni 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 11 090 GWh i juni 2015. Dette er en økning på 3,5 prosent i forhold til juni 2014.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 090100,03,5
Vannkraft10 63195,92,7
Varmekraft2902,613,5
Vindkraft1701,557,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 083100,09,2
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4896,115,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 93936,41,6
Forbruk i alminnelig forsyning4 65557,613,9