247537_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
247537
Stor kraftproduksjon i 2015
statistikk
2016-02-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,2 prosent mindre kraftproduksjon i desember 2015 enn i desember året før.

Elektrisitetdesember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor kraftproduksjon i 2015

Produksjonen av kraft var 145 TWh i 2015. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med 2014 og det nest høyeste nivået som er registrert.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 945100,0-3,2
Vannkraft13 33695,6-3,6
Varmekraft3162,33,0
Vindkraft2942,112,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 760100,0-3,4
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6605,62,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 00625,62,6
Forbruk i alminnelig forsyning8 09468,8-5,9

Den høye kraftproduksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig av vann. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat kom det 153 TWh tilsig i 2015, noe som er hele 23 TWh mer enn normalt. Utbygging av kraftverk og opprustning av eldre kraftverk bidrar også til et høyere produksjonsnivå over tid.

Vannkraft dominerer kraftproduksjonen

Vannkraft utgjorde 95,9 prosent av den totale kraftproduksjonen på 145 TWh. Varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 1,7 prosent. Sammenlignet med 2014 var det små endringer i produksjonsandelene.

Stor nettoeksport av kraft

I 2015 eksporterte Norge 22 TWh elektrisk kraft, mens det ble importert 7,4 TWh. Det ga en nettoeksport på 14,6 TWh, som er relativt høyt i historisk sammenheng. I 2014 var nettoeksporten på 15,6 TWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten kan ses i lys av mildt vær og stor tilgang på vann. Dette bidro til at de fleste av de norske prisområdene hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft sammenlignet med de andre nordiske prisområdene og Nederland.

Oppgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 130,4 TWh i 2015, som er en økning på 2,9 prosent sammenlignet med året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.

Økning i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 74,7 TWh i 2015. Det er en oppgang på 2,8 prosent fra året før. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 35,4 TWh i 2015. Det er en økning fra 2014 på 0,9 prosent.

Økning i strømforbruket i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet var 7 TWh i 2015. Dette er også medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen. Forbruket var 7,1 prosent høyere enn i 2014. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.