7727_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7727
Rekordhøy import av elkraft
statistikk
2001-06-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy import av elkraft

Produksjonen av elektrisk kraft i april var 9 287 GWh, som er lavere enn gjennomsnittet for denne måneden for de siste årene. Elforbruket var rekordhøyt med 10 667 GWh. Dette ga et rekordhøyt importoverskudd i april på 1 380 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. 1979-2001. GWh

Importen av elektrisk kraft i april var rekordhøy med 1 572 GWh, mens eksporten av elkraft var en av de laveste som er målt for denne måneden med 192 GWh. Dette ga et rekordhøyt importoverskudd på 1 380 GWh. Kombinasjonen av relativ lav elproduksjon og et rekordhøyt elforbruk har gitt større knapphet på elektrisitet innenlands, høyere priser og økt import. Nettoimporten av elkraft i april var størst fra Sverige med 957 GWh, mens nettoimporten fra Danmark var 383 GWh. Verdien av importoverskuddet var 295,5 millioner kroner. For årets fire første måneder var det en nettoimport av elektrisk kraft på 2 205 GWh, mens det for samme periode i fjor var en nettoeksport av elkraft på 3 962 GWh. Verdien av nettoimporten for årets fire første måneder er 486,8 millioner kroner.

Rekordhøyt elforbruk

Det totale brutto forbruket av elektrisk kraft i april var rekordhøyt med 10 667 GWh, noe som er 2,5 prosent høyere enn den tidligere forbruksrekorden for denne måneden fra i fjor. Elektrisitetsforbruket i annet forbruk enn kraftintensiv industri var også rekordhøyt med 7 887 GWh. Dette er 8,5 prosent høyere enn det årlige gjennomsnittlige elforbruket for april måned de siste 10 årene. Elektrisitetsforbruket var høyt selv om månedstemperaturen var nær normalen i hele landet. Hittil i år er elforbruket 50 018 GWh, en økning på 5,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri gikk opp med 1,1 prosent til 2 780 GWh fra april i fjor til april i år. Elforbruket økte mest i produksjonen av kjemiske råvarer med 8,1 prosent. Hittil i år er forbruket av elkraft i kraftintensiv industri 11 277 GWh, en økning på 1,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Relativt lav produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisk kraft var i april 9 287 GWh, noe som er en nedgang på 2 339 GWh eller 20 prosent fra april i fjor. Elektrisitetsproduksjonen i april var også 2,8 prosent lavere enn den gjennomsnittlige produksjon for april måned de siste 10 årene. Hittil i år er kraftproduksjonen 47 814 GWh. Dette er en nedgang på 7,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Produksjonen av elkraft de siste 12 månedene var 139 384 GWh, en økning på 6,4 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av april, mandagen i uke 16, 35,9 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 3,2 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i fjor og 2,6 prosentpoeng lavere enn medianen for perioden 1990-2000.

Tabeller: