247619_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
247619
Økning i kraftproduksjonen
statistikk
2016-03-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 11 prosent høyere kraftproduksjon i januar 2016 enn i januar året før.

Elektrisitetjanuar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 16 376 GWh i januar 2016. Dette er 11 prosent høyere sammenlignet med januar 2015.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Januar 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft16 376100,010,9
Vannkraft15 83596,711,7
Varmekraft3091,95,3
Vindkraft2321,4-22,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft14 019100,011,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6794,814,3
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 11622,24,6
Forbruk i alminnelig forsyning10 22472,913,0

Endring i metode for beregning av nettapÅpne og lesLukk

Grunnlaget for beregnet tap i linjenettet er ved publisering av elektrisitetsstatistikk for januar 2016 endret fra tapsandeler beregnet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til tapsandel basert på nettap innrapportert i den årlige elektrisitetsstatistikken. Endring i metode for å utlede nettap påvirker seriene beregnet tap i linjenettet, nettoforbruk av elektrisk kraft og forbruk i alminnelig forsyning. På årsbasis har nettoforbruk av elektrisk kraft og forbruk i alminnelig forsyning blitt opprevidert i gjennomsnitt henholdsvis rundt 2 og 3 prosent. Den nye beregningsmetoden gir bedre samsvar med den årlige elektrisitetsstatistikken. Endringene er tilbakeført i statistikkbanken til januar 2010.