247535_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
247535
Uendret kraftproduksjon
statistikk
2016-01-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var tilnærmet uendret kraftproduksjon i november 2015 sammenlignet med november året før.

Elektrisitetnovember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 13 128 GWh i november 2015. Dette er tilnærmet uendret sammenlignet med november 2014.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 128100,00,0
Vannkraft12 65796,40,4
Varmekraft2682,0-9,4
Vindkraft2031,5-10,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 704100,01,8
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6085,7-0,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 95227,61,3
Forbruk i alminnelig forsyning7 14366,72,2