224977_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
224977
Tilnærmet uendret kraftproduksjon
statistikk
2015-09-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 0,1 prosent lavere kraftproduksjon i juli 2015 enn i juli året før.

Elektrisitetjuli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 10 193 GWh i juli 2015. Dette er en nedgang på 0,1 prosent i forhold til juli 2014.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 193100,0-0,1
Vannkraft9 77495,9-0,4
Varmekraft2992,9-6,4
Vindkraft1201,256,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 657100,08,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5927,718,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 00439,24,2
Forbruk i alminnelig forsyning4 06053,011,4