224973_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
224973
Nedgang i kraftproduksjonen
statistikk
2015-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,5 prosent lavere kraftproduksjon i mai 2015 enn i mai året før.

Elektrisitetmai 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 10 928 GWh i mai 2015. Dette er en nedgang på 3,5 prosent i forhold til mai 2014.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 928100,0-3,5
Vannkraft10 45495,7-5,3
Varmekraft3022,877,2
Vindkraft1721,646,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 051100,06,2
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5235,829,6
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 98433,0-0,5
Forbruk i alminnelig forsyning5 54361,28,3