Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom: Bolig og boforhold

Alt innhold for delområdet bolig og boforhold

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Byggekostnadsindeksene og økte priser på trelast

  SSB får for tiden mange henvendelser om byggekostnadsindeksene for bolig og i hvilken grad de fanger opp de store prisøkningene på trelast som har pågått siden høsten 2020.

  Artikkel
 • Økte byggekostnader

  Byggekostnadene for boliger gikk opp med 2,0 prosent fra mars til april i år og var 5,3 prosent høyere enn i april 2020.

  Artikkel
 • Boligprisene fortsetter å øke

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 3,4 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Boligprisøkningen fortsetter altså.

  Artikkel
 • Andelen leietakere øker

  Siden 2015 har andelen som leier boligen de bor i, økt med 1 prosentpoeng. Det tilsvarer omtrent 90 000 flere leietakere på seks år. Andelen som eier boligen sin har sunket tilsvarende.

  Artikkel
 • Prisvekst på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 5,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2020 i forhold til 4. kvartal 2019. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 7,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Boligprisene fortsetter å øke

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2020. Det har også vært boligprisøkning i 2020, året sett under ett, trass i koronapandemien.

  Artikkel
 • Innvandrere bor trangere

  Innvandrere bor i snitt på mindre plass enn ikke-innvandrere. 8 prosent av ikke-innvandrere bor trangt, mot 23 prosent av alle innvandrere. Personer med flukt eller familiegjenforening som innvandringsgrunn bor oftere trangt enn øvrige innvandrere.

  Artikkel
 • Økte priser på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 8,5 prosent fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,5 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i boligprisene

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2020. Koronapandemien og tiltakene som følge av den, har fortsatt ikke medført noe prisfall i boligmarkedet.

  Artikkel
 • Fortsatt prisøkning på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 3,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,3 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Økning i boligprisene siste kvartal

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2020. Koronapandemien og de tilhørende tiltakene har ikke medført noe prisfall i boligmarkedet.

  Artikkel
 • Mer bruk av midlertidige boliger i 2019

  På landsnivå var det fra 2018 til 2019 en økning av andelen husstander som mottok et midlertidig kommunalt botilbud med nesten 3 prosent. I større byer var økningen av husstander som fikk en midlertidig bolig en god del høyere enn landsgjennomsnit...

  Artikkel
 • Prisøkning på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 4,3 prosent fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 1,9 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Tilnærmet uendrede boligpriser siste kvartal

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisnedgang på 0,1 prosent fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020.

  Artikkel