Fortsatt økning i boligprisene

Publisert:

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2020. Koronapandemien og tiltakene som følge av den, har fortsatt ikke medført noe prisfall i boligmarkedet.

Prisene har økt i samtlige av de 11 regionene. Sterkest var økningen i Trøndelag utenom Trondheim med 4,2 prosent.  

Prisene på blokkleiligheter økte mest

Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 3,5 prosent, mens for småhus og eneboliger økte prisene henholdsvis 3,0 og 2,1 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
1. kv. 2015 98.5 98.3 98
2. kv. 2015 99.6 100 99.4
3. kv. 2015 100.9 100.3 100.6
4. kv. 2015 101 101.4 102
1. kv. 2016 102.6 102.9 104
2. kv. 2016 104 105.4 107.8
3. kv. 2016 106.5 109.4 113.4
4. kv. 2016 108.7 111.4 118.1
1. kv. 2017 110.3 113.2 120.7
2. kv. 2017 109.8 113.2 118.1
3. kv. 2017 109.5 112.1 115
4. kv. 2017 111 112.5 114.5
1. kv. 2018 110.7 112.2 115.2
2. kv. 2018 112.5 115.1 118.1
3. kv. 2018 112.4 115.1 118.8
4. kv. 2018 112.5 115.5 119.2
1. kv. 2019 113.8 115.6 119.8
2. kv. 2019 114.5 116.8 121.2
3. kv. 2019 115.2 117.4 121.8
4. kv. 2019 115.4 117.5 122.8
1. kv. 2020 115.1 118.7 123.6
2. kv. 2020 117 119.6 124.2
3. kv. 2020 119.5 123.2 128.6

Prisøkning også i forhold til 3. kvartal i 2019

Sammenlignet med samme kvartal i 2019 økte prisene med 4,5 prosent. Det var prisøkning i samtlige regioner. Sterkest var prisøkningen i Nord-Norge og Vestfold og Telemark og Viken minus Akershus med 6,7 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før

Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
1. kv. 2015 11.9 2.0 8.5 6.5
2. kv. 2015 10.0 -3.7 10.1 5.7
3. kv. 2015 10.3 -5.3 7.4 7.1
4. kv. 2015 9.2 -8.1 4.5 3.5
1. kv. 2016 9.4 -10.2 1.0 6.5
2. kv. 2016 12.7 -7.8 -0.3 4.7
3. kv. 2016 17.9 -5.4 -0.3 7.4
4. kv. 2016 21.7 0.4 3.2 9.1
1. kv. 2017 21.1 5.4 4.5 7.4
2. kv. 2017 13.0 6.9 4.0 6.2
3. kv. 2017 1.9 3.0 1.3 1.6
4. kv. 2017 -3.0 3.7 -2.1 -1.4
1. kv. 2018 -4.9 0.3 -1.9 -1.5
2. kv. 2018 0.4 -1.1 -0.2 0.4
3. kv. 2018 4.0 1.1 0.9 -0.3
4. kv. 2018 4.4 -3.3 1.5 3.4
1. kv. 2019 4.6 0.2 2.6 1.5
2. kv. 2019 2.7 1.7 1.1 -0.4
3. kv. 2019 3.7 0.9 2.2 1.7
4. kv .2019 4.6 -3.2 4.2 0.1
1. kv. 2020 3.0 1.2 3.6 1.4
2. kv. 2020 2.2 0.5 3.6 3.9
3. kv. 2020 3.3 4.9 6.4 3.3

Faktaside

Kontakt