Mer bruk av midlertidige boliger i 2019

Publisert:

På landsnivå var det fra 2018 til 2019 en økning av andelen husstander som mottok et midlertidig kommunalt botilbud med nesten 3 prosent. I større byer var økningen av husstander som fikk en midlertidig bolig en god del høyere enn landsgjennomsnittet.

I fjor var det om lag 109 500 kommunale boliger som landets kommuner kunne disponere og fordele til personer som stiller svakere på boligmarkedet og trenger bistand fra kommunen for å finne en bolig, ifølge nye tall fra statistikken Kommunale boliger. Det innebærer en liten nedgang fra 21 til 20 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere i perioden fra 2018 til 2019.

Størst økning av midlertidig botilbud i Stavanger

Stavanger var storbyen som hadde flest husstander som bodde i midlertidige botilbud i 2019, økningen fra 2018 var på mer enn 19 prosent. Oslo hadde en økning på 17 prosent fra året før, mens tilsvarende økning i Tromsø var over 15 prosent. Trondheim hadde mer enn 12 prosent flere husstander som mottok et midlertidig botilbud i 2019 sammenlignet med 2018, mens Bergen hadde en økning på i overkant av 6 prosent flere husstander som bodde i midlertidige boliger.

Alle disse byene lå dermed godt over gjennomsnittet sett i forhold til økningen på landsnivå fra 2018 til 2019, som var på nesten 3 prosent.

Flere med rus og andre problemer fikk tildelt bolig

Andelen nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere, samt rusmiddelmisbrukere som i tillegg hadde psykiske problemer, økte med 1 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Nyinnflyttede med andre problemer økte med 2 prosentpoeng i samme periode. For nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig, samt husstander med psykiske problemer var det ingen endring i 2019 sammenlignet med året før. Nedgangen i andel nyinnflyttede flyktninger fra 2018 til 2019 var på 4 prosentpoeng.

Når det gjelder kommunalt eide boliger har andelen disse boligene utgjør av den totale boligmassen som kommunene disponerer, ligget stabilt på 77 prosent fra 2018 til 2019.

I 2019 var andelen utleide boliger i underkant av 92 prosent. Det er på om lag samme nivå som i 2018, og betyr i praksis at mer enn 8 prosent av alle kommunale disponerte boliger ikke er i bruk. 

Kontakt