Økning i boligprisene siste kvartal

Publisert:

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2020. Koronapandemien og de tilhørende tiltakene har ikke medført noe prisfall i boligmarkedet.

Prisøkningen er sterkest i Vestfold og Telemark og Viken utenom Akershus, hvor prisene økte med 2,8 prosent. Bare 2 av 11 regioner hadde prisnedgang. Sterkest var nedgangen i Trøndelag utenom Trondheim med 1,5 prosent.

Prisene på eneboliger økte mest

Prisene på eneboliger økte mest, med 1,6 prosent, mens for småhus og blokkleiligheter økte prisene henholdsvis 0,6 og 0,4 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
1. kv. 2015 98.5 98.3 98.0
2. kv. 2015 99.6 100.0 99.4
3. kv. 2015 100.9 100.4 100.6
4. kv. 2015 101.0 101.4 102.0
1. kv. 2016 102.6 102.9 103.9
2. kv. 2016 104.0 105.3 107.7
3. kv. 2016 106.5 109.4 113.5
4. kv. 2016 108.7 111.4 118.1
1. kv. 2017 110.3 113.2 120.7
2. kv. 2017 109.7 113.1 118.1
3. kv. 2017 109.5 112.2 115.0
4. kv. 2017 111.0 112.6 114.5
1. kv. 2018 110.7 112.2 115.1
2. kv. 2018 112.4 114.9 118.0
3. kv. 2018 112.5 115.2 118.9
4. kv. 2018 112.5 115.6 119.3
1. kv. 2019 113.8 115.6 119.7
2. kv. 2019 114.4 116.6 121.1
3. kv. 2019 115.3 117.5 122.0
4. kv. 2019 115.5 117.7 123.0
1. kv. 2020 115.1 118.6 123.5
2. kv. 2020 116.9 119.3 124.0

Prisøkning også i forhold til 2. kvartal i 2019

Sammenlignet med samme kvartal i 2019 økte prisene med 2,3 prosent. Det var prisøkning i alle regioner unntatt Trøndelag utenom Trondheim og Vestlandet utenom Bergen, som hadde en svak prisnedgang på henholdsvis 0,7 og 0,3 prosent. Sterkest var prisøkningen i Vestfold og Telemark og Viken utenom Akershus. Her økte prisene med 4,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før

Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
1. kv. 2015 11.9 2.0 8.5 6.5
2. kv. 2015 10.0 -3.7 10.1 5.7
3. kv. 2015 10.3 -5.3 7.4 7.1
4. kv. 2015 9.2 -8.1 4.5 3.5
1. kv. 2016 9.4 -10.2 1.0 6.5
2. kv. 2016 12.7 -7.8 -0.3 4.7
3. kv. 2016 17.9 -5.4 -0.3 7.4
4. kv. 2016 21.7 0.4 3.2 9.1
1. kv. 2017 21.1 5.4 4.5 7.4
2. kv. 2017 13.0 6.9 4.0 6.2
3. kv. 2017 1.9 3.0 1.3 1.6
4. kv. 2017 -3.0 3.7 -2.1 -1.4
1. kv. 2018 -4.9 0.3 -1.9 -1.5
2. kv. 2018 0.4 -1.1 -0.2 0.4
3. kv. 2018 4.0 1.1 0.9 -0.3
4. kv. 2018 4.4 -3.3 1.5 3.4
1. kv. 2019 4.6 0.2 2.6 1.5
2. kv. 2019 2.7 1.7 1.1 -0.4
3. kv. 2019 3.7 0.9 2.2 1.7
4. kv. 2019 4.6 -3.2 4.2 0.1
1. kv. 2020 3.0 1.2 3.6 1.4
2. kv. 2020 2.2 0.5 3.6 3.9

Faktaside

Kontakt