Fortsatt prisøkning på nye boliger

Publisert:

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 3,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,3 prosent i samme periode.

I nyboligmarkedet har både eneboliger og flerboliger hatt prisøkning siden 2. kvartal 2019, viser nye tall fra Prisindeks for nye boliger

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 4,3 prosent fra samme kvartal i fjor. Fra første til andre kvartal økte prisnivået med 2,1 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Nye eneboliger har hatt en prisstigning på 2,6 prosent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. I 2. kvartal var det en økning i prisene på 3,9 prosent. Prisene er målt når eneboligen er registrert ferdigstilt.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv.2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv. 2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3.kv 2016 103.4 111.1
4. kv 2016 103.6 116.6
1.kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5
3.kv. 2017 107.7 112.5
4.kv. 2017 107.2 118.3
1.kv. 2018 107.2 117.1
2.kv. 2018 109.4 115.7
3.kv. 2018 109.0 118.6
4.kv. 2018 109.9 124.3
1.kv. 2019 111.0 125.2
2.kv. 2019 116.2 128.4
3.kv. 2019 113.3 126.1
4.kv. 2019 114.2 129.7
1.kv. 2020 114.7 131.1
2.kv. 2020 119.2 133.9

Kontakt