Statistikkområde

Befolkning: Folketall

Alt innhold for delområdet folketall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 2/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn i de foregående årene. Vi må tilbake til 2006 for å finne en lavere prosentvis vekst i folketallet.

  Artikkel
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært medvirkende til økende yrkesdeltakelse blant dem som er 62 år og eldre.

  Artikkel
 • Samisk statistikk 2014

  Rapporter 2014/01

  Rapporten inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Den er en videreutvikling av publikasjoner som er offentliggjort hvert annet år siden 2006.

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 2013

  Statistisk årbok Årg. 132

  Publikasjon
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 2/2013

  Den sterke befolkningsveksten fortsatte også i 2012, noe som først og fremst skyldes rekordhøy nettoinnvandring.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2012

  Statistisk årbok Årg. 131

  Årboka presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk.

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2012

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Slik beregnet vi når Norge ville passere 5 millioner

  Samfunnsspeilet 2012/3

  Artikkel
 • Historien bak aldrende befolkning

  Samfunnsspeilet 2012/2

  Artikkel
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 2/2012

  I mars i år passerte Norges befolkning 5 millioner.

  Artikkel
 • Utviklingen frem mot 5 millioner innbyggere

  Artikkel
 • Vi blir 5 millioner innbyggere 19. mars 2012

  Mandag 19. mars 2012 runder Norge 5 millioner innbyggere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå basert på ferske folketall.

  Artikkel
 • Samisk statistikk 2012

  Rapporter 2012/03

  Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder, men samtidig illustrerer publikasjonen at det er en del statistikkområder som ikke er med. Det er et siktemål å få til en...

  Publikasjon
 • Snart blir vi 5 millioner innbyggere

  15. februar vil Statistisk sentralbyrå offentliggjøre en beregnet dato for når Norge runder 5 millioner innbyggere.

  Artikkel