Statistikkområde

Befolkning: Folketall

Alt innhold for delområdet folketall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Folkemengdens bevegelse 1735-2014: en tabellstudie

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 var boken Folkemengdens bevegelse 1735–2014 – en tabellstudie. Nesten 300 års befolkningsutvikling blir skildret gjennom historien til en helt bestemt tabell, publisert for første gang i ...

  Artikkel
 • Folkeveksten er høy, men avtar noe

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Siden 2004 har innbyggertallet i Norge økt nesten 12 prosent. Hovedårsaken til veksten er stor etterspørsel etter arbeidskraft og dermed betydelig innvandring fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU. Mye tyder på at folkeveksten bremser noe opp.

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2014

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 2/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn i de foregående årene. Vi må tilbake til 2006 for å finne en lavere prosentvis vekst i folketallet.

  Artikkel
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2014

  Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært medvirkende til økende yrkesdeltakelse blant dem som er 62 år og eldre.

  Artikkel
 • Samisk statistikk 2014

  Rapporter 2014/01

  Rapporten inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Den er en videreutvikling av publikasjoner som er offentliggjort hvert annet år siden 2006.

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 2013

  Statistisk årbok Årg. 132

  Publikasjon
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 2/2013

  Den sterke befolkningsveksten fortsatte også i 2012, noe som først og fremst skyldes rekordhøy nettoinnvandring.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2012

  Statistisk årbok Årg. 131

  Årboka presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk.

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2012

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Slik beregnet vi når Norge ville passere 5 millioner

  Samfunnsspeilet 2012/3

  Artikkel
 • Urbefolkningen i tall - samisk statistikk

  Samfunnsspeilet 2012/3

  Artikkel
 • Historien bak aldrende befolkning

  Samfunnsspeilet 2012/2

  Artikkel
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 2/2012

  I mars i år passerte Norges befolkning 5 millioner.

  Artikkel